Nye webinarer: Bæredygtige offentlige indkøb – sådan!

KL og DI tilbyder sammen en række webinarer, som over fire dage i sensommeren sætter fokus på, hvordan bæredygtige og grønne indkøb kan gennemføres i praksis.

På tværs af aktører i den offentlige sektor og erhvervsliv er en fælles ambition om at støtte den grønne omstilling. I den offentlige sektors indkøb hos virksomheder ligger et potentiale for at bidrage positivt til denne omstilling. Derfor er KL og DI gået sammen om at finde og formidle de løsninger, som i det konkrete samarbejde mellem kommuner og virksomheder kan skabe en grøn merværdi for kommunen, virksomheden og samfundet.

KL har netop offentliggjort en fælleskommunal indkøbsstrategi for 2020-2024. Et centralt element i strategien er et klart fokus på bæredygtige indkøb. Samtidig er fra virksomhedssiden en solid opbakning – svarende til 9 ud af 10 af vareleverandørerne – til, at den offentlige sektors indkøb i stigende grad sker grønt.

Virksomheder er hver dag året rundt ude hos kunder i kommunerne. De leverer blandt andet sygeplejeartikler til plejehjem, læringsmaterialer til skoler, byggevarer til forsyninger og IT-hardware til rådhuse. Bag disse leverancer og samarbejder lokalt ligger allerede i dag mange gode erfaringer med grønne offentlige indkøb gemt. De erfaringer skal sættes spil og bygges videre på.

På webinarrækken bringer KL og DI sammen dyb viden og gode erfaringer i spil fra hele Danmark. Du kan høre mere om:

1: Mål og opfølgning som strategisk ramme for bæredygtige ambitioner –
er afholdt – gense webinaret her  

2: Betydning af logistik og leveringsbetingelser for grønne offentlige indkøb –
er afholdt – gense webinaret her 

3: Standarder og miljømærker som løftestang for grønne offentlige indkøb –
er afholdt – gense webinaret her

4: Genbrug og cirkulære løsninger i grønne offentlige indkøb –
er afholdt – gense webinaret her

5: Regeringens strategi for grønne offentlige indkøb –
er afholdt – gense webinaret her

6: Ansvarlig leverandørstyring –
er afholdt – gense webinaret her

Målgruppen for webinarerne er indkøbere, udbudskonsulenter, contract manager og bid managers i såvel og virksomheder.

Klik på ovenstående links og læs mere om hver enkelte webinar.