Kloge Fødevareindkøb

Værktøjer der hjælper dig, når du skal gennemføre udbud, der åbner op for flere økologiske og/eller lokale fødevarer.

Gå til klogefødevareindkøb.dk

Metodebeskrivelse

Kloge Fødevareindkøb indeholder en række værktøjer til offentlige udbudskonsulenter, der skal gennemføre fødevareudbud. Der er også inspiration at finde i cases med beskrivelser af, hvordan andre har arbejdet med at lette adgangen til mere offentligt indkøb af økologiske og lokale fødevarer. På hjemmesiden finder du følgende værktøjer:

  • Overblik over mulige udbudsjuridiske design af fødevareindkøbsaftaler
  • Skabeloner på udbudsdokumenter til fødevareindkøbsaftaler
  • Guide til indkøb af lokale fødevarer
  • Sæsonvejledning
  • Guide til indkøb af lokale og bæredygtige fisk
  • Beregningsværktøj til estimering af jeres fremtidige forbrug af fødevarer
  • Skabeloner på tilbudslister, som de vil se ud, når der omlægges til økologi
  • Manual til gennemførelse af sensoriske test som vurdering af kvalitet
  • Guide til controlling af fødevareindkøbsaftaler
  • Procesguide der kan bruges til at fastlægge jeres politiske målsætning

Hvem står bag

Kloge Fødevareindkøb er et initiativ i regeringens Økologiplan 2020, som hører under Miljø- og Fødevareministeriet. Madkulturen har varetaget projektledelsen af Kloge Fødevareindkøb, og har indgået aftale med Københavns Madhus, som i 2016 har udarbejdet indhold og værktøjer på hjemmesiden.