Ydelsesbeskrivelserne – anvendelse i praksis

23. okt
Molio

Wihlborgs Konferencecenter, Ballerup

Info & tilmelding

Du får overblikket over, hvad Ydelsesbeskrivelserne indeholder, hvad de reelt betyder og hvordan de anvendes – og herunder hvilke beslutninger om supplerende opgaver etc., der skal tages.

Du får en introduktion til den nye Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab (YBL18), som afløser YB Byggeri og Planlægning fra 2012.

Du får mulighed for dialog med 3 erfarne parter og undervisere, som har arbejdet med rådgiveraftaler i mange år:
Bygherren Finn Bloch, Programchef, Copenhagen Airports/Københavns Lufthavne
Rådgiveren Sektionsleder og Senior projektleder Christine Kalhauge, Cowi
Bygherrerådgiveren Mogens Høgsted, Vive Consult

Vi tager udgangspunkt i YBL18 og Ydelsesbeskrivelsen for bygherrerådgivning (2013)

Vi sætter fokus på håndtering af de nye elementer i YBL18, og så går vi tæt på, hvordan du konkret bedst anvender ydelsesbeskrivelserne i dine aftaleforhold:
* Hvad er bygherrens rolle og ansvar ift. anvendelse af YB
* Hvad betyder entreprenørprojektering
* Hvordan gennemføres den nye fase: Udførelsesprojekt ?
* Hvilke beslutninger om supplerende opgaver skal tages i tilknytning til ydelsesbeskrivelserne, som ikke i sig selv er nok som aftalegrundlag?
– hvilke er normalt aktuelle/nødvendige?
– hvilke opgavebeskrivelser bør konkretiseres?
– hvordan er afregningsformen for rådgivningen og YB
* Hvad er samspillet mellem YBL og de nye ABR18
– hvordan er aftaleformen ift YB, herunder rammeaftaler og optioner?
– IKT er nu med i ydelsesbeskrivelserne; hvad betyder det?

Der er endnu ikke mange erfaringer med anvendelsen af YBL18. Kurset er derfor også gennem dialog og eksempler 3 praktikeres holdninger til håndtering af de nye elementer i YBL18.

Målgruppe
Kursets målgrupper er alle, der anvender ydelsesbeskrivelserne, hvad enten det er som bygherrer, rådgivere eller totalentreprenører. Der er på kurset indlæg fra disse 3 målgrupper.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Vores kursister siger
“Meget relevant – og en god måde at få en bedre forståelse for ydelsesbeskrivelserne (overordnet)”
“Relevante emner, gode oplægsholdere og gode mængde deltager til plenumdiskussioner (fremfor gruppe diskussioner)”
“Undervisere og kursusdeltagere var alle engagerede og vidste meget. Så der var kvalificerede diskussioner – og også ny viden”
“Gruppearbejdet giver en god inddragelse af deltagerne”
“Emnet var godt. Ydelsesbeskrivelserne er helt centrale for, at vi som rådgivere kan definere vores ydelser”.

Undervisere
Programchef Finn Bloch, Københavns Lufthavne A/S
Sektionsleder og Senior projektleder Christine Kalhauge, COWI

Baggrund
Ydelsesbeskrivelserne er centrale dokumenter i aftaler om rådgivning i byggeriet og definerer roller og ydelsernes fordeling.
Ydelsen er ikke defineret blot ved at henvise til en ydelsesbeskrivelse, men kræver, at ydelsesbeskrivelserne anvendes optimalt, så der ikke opstår tvivl om de enkelte del-ydelsers omfang og grænseflader mellem disse.

På dette kursus tager vi udgangspunkt i de nye ydelsesbeskrivelser (YBL18), der netop har gennemgået en revision. YBL 2018 er en radikal ændring i forhold til Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Planlægning 2012.

Den indarbejder de ændringer, som følger af de nye ABR 18, BR18 og AB 18. Den tager højde for krav til entreprenørprojektering, digitalisering og økonomistyring.
Som konsekvens heraf er faserne ændret, så hovedprojekt er opdelt i udbudsprojekt og udførelsesprojekt. Den nye titel Byggeri og Landskab 2018 tydeliggør, at projektet naturligt indeholder landskabsarbejder.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.