Valg af entrepriseform

29. okt
Molio

Wihlborgs Konferencecenter, Lautrupvang 8, Ballerup

Info & tilmelding

På kurset får du stærk viden om – og eksempler på – hvilke entrepriseformer der er egnet til hvilke entrepriser og hvilke konsekvenser valget af entrepriseform medfører.

Indhold
På grund af de – efterhånden – mange mulige entrepriseformer, er det en nødvendighed, at der forud for hver entreprise er overvejelser angående valget af den korrekte entrepriseform for den konkrete entreprise, idet dette har stor betydning efterfølgende.

Dette oplever advokat Simon Heising i sit daglige arbejde med entrepriseret og vil på den baggrund – med eksempler fra egne sager – konkretisere, hvilke entrepriseformer der er egnede til hvilke entrepriser og oplyse om, hvilke konsekvenser valget af en forkert entrepriseform medfører.

Eksempelvis ses det i praksis, at totalentreprise anvendes ofte, men fortolkes som hovedentreprise i flere sammenhænge. Konsekvenserne heraf vil tillige blive behandlet på kurset.

Simon Heising løber de forskellige konstellationer og mellemformer igennem, herunder særlig funktionsudbud som har givet anledning til en del tvister.

Yderligere vil han vurdere, hvad valget af entrepriseform betyder hhv. udbudsmæssigt, entreprisemæssigt samt forsikringsmæssigt og komme med sit bud på, hvilke hhv. fordele og ulemper der er ved hver entrepriseform.


Udbytte
Du rustes til at kunne foretage de rette og nødvendige overvejelser ift. optimale valg af entrepriseform – og til at blive skarp på, hvad de forskellige entrepriseformer har af betydning for dig og projektet.

Målgruppe
Bygherrer, entreprenører, rådgivere og jurister.


Rabat

Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Underviser
Advokat Simon Heising, Nexus Advokater


Baggrund

Der er efterhånden mange entreprise- (og udbuds-)former – og mellemformer. Det er af overordentligt stor betydning for et projekts succes, at der vælges den optimale entrepriseform. Og det kan have fatale konsekvenser, hvis der vælges uegnet entrepriseform.

Der er masser af sager at forholde sig til – og mange fejl at lære af.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.