Udvidet contract management – kontraktstyring

31. okt
Nohrcon

København

Info & tilmelding

På dette kursus får du et dybere indblik i, hvordan du opbygger de mest effektive kontrakter og kontraktstyringsprocesser. Du lærer, hvordan du kan anvende output-baserede kontrakter (Performance Based Contracts) og fleksible og tilpasningsdygtige kontrakter, der i sidste ende skaber merværdi.

Forudsætning for at deltage
Dette kursus er et tilbud til dig, der har taget Nohrcon-kurset Contract Management for udbudssektoren eller Contract Management i byggeriet.

Deltagelse ved disse kurser eller anden grundlæggende kendskab til kontraktstyring er en forudsætning for at deltage på kurset.

På kurset lærer du om
– Sammenhængen mellem kontraktindhold, kontraktstyringsprocesser og organisationskultur
– Sammenhængen mellem projektledelse, risikostyring og kontraktstyring
– Hvornår du skal anvende resultat- og indsatsforpligtelser (”best efforts”), og hvordan du bedst beskriver og styrer dem?
– Hvordan du bedst laver fleksible og tilpasningsdygtige kontrakter?
– Hvilken rolle spiller kontraktretlige loyalitetsforpligtelser?
– Hvilken rolle spiller adfærd og mundtlig kommunikation for fortolkningen af kontrakten – og hvordan kan du kontrollere uhensigtsmæssig adfærd og mundtlige aftaler, uden at gøre organisationen til slaver for rigide regler?
– Hvilke bods- og ansvarsbestemmelser er mest effektive?
– Hvordan skal du håndtere force majeure og hardship situationer?
– Hvilke konfliktløsningsmodeller skal du vælge i hvilke kontrakter og hvorfor?
– Hvordan håndterer du forpligtelser, der løber efter kontraktens udløb?

Målgruppe
Kurset er relevant for dig, der er ordregiver i stat, region, kommune, selvejende institutioner eller offentligretlige organer, tilbudsgivere i leverandør- og rådgivervirksomheder, praktikere i byggeriet, herunder bygherrer, entreprenører, underentreprenører, arkitekter, ingeniører og konstruktører, der har behov for et dybere kendskab til kontrakter og kontraktstyringsprocesser, og hvorledes disse kan optimeres under hensyn til at forfølge forretningsmæssige muligheder uden samtidig at løbe uacceptable risici.