Udbudscertificering 8: Håndhævelse

06. jun
JUC

Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V

Info & tilmelding

Dette kursus er en del af JUC Udbudscertificering. Du kan vælge at tage det enkeltvist eller som en del af certificeringen. Du kan læse mere om certificeringen på www.juc.dk/ceu.  

Indhold
Selvom et velforberedt udbud kan minimere risikoen for en efterfølgende klagesag, vil risikoen altid være der. For mange tilbudsgivere er der ofte meget på spil, og med den nye lovfæstede pligt for ordregiver til i visse tilfælde at bringe en indgået kontrakt til ophør, er der tilvejebragt et ekstra incitament til at klage. På dette kursus går vi i dybden med relevante problemstillinger relateret til klagesager ved Klagenævnet for Udbud, herunder klagenævnets reaktions- og sanktionsmuligheder.

Emner er bl.a.:

  • Klagefrister
  • Klageberettigede
  • Reglerne for opsættende virkning, herunder midlertidig opsættende virkning
  • En typisk klagesags forløb
  • Klagenævnets sanktionsmuligheder, herunder annullation, “uden virkning”, økonomisk sanktion, ophør af kontrakt og erstatning
  • Indikation af om en afgørelse er principiel
  • Strategiske overvejelser i relation til håndtering af klagesager

Formål
Du får en større forståelse for, hvordan en klagesag forløber ved Klagenævnet for Udbud, og hvilke reaktionsmuligheder Klagenævnet for Udbud har, og dermed bedre mulighed for at vurdere eventuelle risici forbundet med en klagesag.

Målgruppe
Målgruppen er udbudskonsulenter og udbudsjurister.

Materiale
Du får udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.