Udbudscertificering 7: Implementering og styring af kontrakt

06. jun
JUC

Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V

Info & tilmelding

Dette kursus er en del af JUC Udbudscertificering. Du kan vælge at tage det enkeltvist eller som en del af certificeringen. Du kan læse mere om certificeringen på www.juc.dk/ceu.  

Indhold
På dette modul fokuserer vi på, hvad det vil sige at implementere en kontrakt i organisationen samt på hvad der skal til for at styre en kontrakt, så den skaber værdi for organisationen, mens den lever. Vi arbejder med forskellige grader af såvel implementering som efterfølgende kontraktstyring og tager eksempler op på både god og dårlig implementering af indgåede kontrakter og god og dårlig kontraktstyring.

Emner er bl.a.:

  • Hvorfor indgår vi overhovedet kontrakter?
  • Hvorfor implementere kontrakter og hvad vil det sige?
  • Hvordan styrer man mest hensigtsmæssigt en kontrakt?
  • Hvordan sikrer vi at parterne overholder deres forpligtigelser?
  • Leverandørhåndtering og -opfølgning
  • Contract Management (får man det, man har aftalt, og betaler man det man har aftalt?)
  • Risikostyring
  • Compliance

Formål
Du får indsigt i, hvad det vil sige at implementere en indgået kontrakt, og hvad der skal til for at implementeringen sikrer, at der skabes værdi i forretningen. Herudover får du en række konkrete input til, hvad det vil sige at styre de kontrakter, din organisation har indgået, og hvordan man løbende sikrer sig, at den værdi, kontrakten forventeligt vil bibringe, også bliver realiseret.

Målgruppe
Målgruppen er udbudskonsulenter, Contract Managers og udbudsjurister.

Materiale
Du får udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.