Udbudscertificering 6: Ændringer og ophør af kontrakt

02. maj
JUC

Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V

Info & tilmelding

Dette kursus er en del af JUC Udbudscertificering. Du kan vælge at tage det enkeltvist eller som en del af certificeringen. Du kan læse mere om certificeringen på www.juc.dk/ceu.  

Indhold
Dagen starter med en teoretisk gennemgang af de ændringsmuligheder, der er indeholdt i udbudsloven, samt dykker ned i sondringen af, hvornår en ændring er uvæsentlig, væsentlig eller grundlæggende. Herudover vil vi stille skarpt på spørgsmålet om ophør af kontrakter, særligt i de tilfælde hvor Klagenævnet for Udbud har annulleret en ordregivers tildelingsbeslutning.

Når frokosten er overstået, vil vi i grupper arbejde med bl.a. formulering af ændringsklausuler, praktisk arbejde med vurdering af og argumentation for hvorfor konkrete ændringer ligger hhv. inden for og uden for reglerne eller konkrete ændringsklausuler. Kurset forudsætter, at deltagerne er indforstået med et højt niveau af aktiv deltagelse.

Emner er bl.a.:

  • Hvor meget/lidt man kan ændre i kontrakten efter den er indgået
  • Hvad skal der til for at gennemføre ønskede ændringer?
  • Muligheder for at udskifte kontraktparter
  • Rækkevidden af ændringsmuligheder i medfør af kontrakten
  • Vurderinger af væsentlighedsgrader i forhold til ændringer
  • Ophør af kontrakter, i særdeleshed i forhold til de tilfælde, hvor ordregivers tildelingsbeslutning bliver annulleret.
  • Praktiske øvelser i forbindelse med vurdering af ændringer af kontrakter

Formål
Du får en grundlæggende viden omkring hvilke ændringsmuligheder udbudsloven rummer, men får, gennem arbejdet med konkrete cases i grupper, ligeledes en praktisk fornemmelse, af hvordan de forskellige ændringsmuligheder skal håndteres i praksis.

Målgruppe
Målgruppen er udbudskonsulenter og udbudsjurister

Materiale
Du får udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.