Udbud med forhandling

26. nov
Molio

Wihlborgs Konferencecenter , Ballerup

Info & tilmelding

Lær at medvirke i forhandlingsprocessen som udbyder eller tilbudsgiver, hvad enten du er bygherre, teknisk rådgiver eller entreprenør.

Indhold

I et mix mellem oplæg, cases og drøftelser sætter vi fokus på


Hvornår KAN forhandling anvendes?

Betingelserne er lempet markant – vi gennemgår hvordan forhandlingen kan bruges i totalentreprise, entreprenørprojektering/funktionsudbud/tidligt udbud, totalrådgivning og bygherrerådgivning.


Hvornår BØR forhandling anvendes?

Vi gennemgår fordele (og ulemper).
Behov for feedback fra de bydende, afklaring af risici, misforståelser, projektfejl, usikkerheder.
Forhandling som tidlig projektgennemgang, sikring af tilbuddets validitet, som sikring af budgettet, afklaring af fejl og forbehold.
Hvordan undgår vi bedst at stå med et ubrugeligt tilbud?


Ligebehandling og gennemsigtighed

Vi gennemgår krav til dagsorden, feedback, tilrettelæggelse, udveksling af løsningsforslag samt oplysningspligt undervejs.


Selve processen

Vi gennemgår mulighederne for brug af shortlisting, shining star, faseopdeling, forskudte frister, samt dokumentationskrav og begrundelseskrav.

Vi gennemgår typiske forhandlingstemaer, og regler for vedståelse og tilbudsåbning.

Vi sætter fokus på udbyders hhv. tilbudsgivers interesser i forhandlingen ift. økonomi, tid, kvalitet og klarhed.

Vi slutter med tildeling og begrundelse – cirklen sluttes.


Mindstekrav og ændringsforbud

Hvad kan man ændre undervejs og hvordan?

Tildelingskriterier, grundlæggende elementer og mindstekrav.

Hvordan evalueres tilbud?

Seneste relevante klagenævnspraksis.


Case

Vi kører afslutningsvis en case igennem.

Casen omhandler de centrale elementer ovenfor – og giver praktisk indsigt i, hvordan udbudsmaterialet konkret skrues sammen, og du får de nødvendige paradigmer til:

  • Udbudsbekendtgørelse
  • Forhandlingsvarsel
  • Forhandlingsoplæg
  • Tjekliste til hvad forhandlingerne bør omfatte
  • Opfordring til sidste og bedste bud
  • Tildelingsmeddelelse
  • Tjekliste til tilretning af kontraktudkast efter tildeling

Udbytte

Vi giver dig redskaberne til at gennemføre et fuldt forhandlingsforløb korrekt og uden klager eller annullation, hvad enten det er en sag efter tilbudsloven eller udbudsloven.

Vi gennemgår hovedtemaerne grundigt, både ud fra den juridiske teori og med eksempler fra praksis.


Baggrund

Udbudsloven giver fleksibilitet i valget af udbudsform og større frihed ved tilrettelæggelsen af den valgte udbudsform for byggerier omfattet af EU’s regler.

Der lægger op til forskellige samspilsformer i byggeprocessen i det vigtige spørgsmål om samarbejdet mellem bygherre og virksomheder ved udbud.

Loven sætter fokus på formerne: udbud med forhandling, konkurrencepræget dialog og innovations-partnerskaber.

Der er indhøstet mange spændende erfaringer med udbud med forhandling, som kurset tager udgangspunkt i.