Temadag: Indkøb på dagsordenen

05. feb
COK/KL

Middelfart

Info & tilmelding

Vil du sikre, at din kommune også fremadrettet er klædt på til at løfte de mange opgaver, der er på indkøbsområdet?

Indhold
I april 2017 vedtog KL’s bestyrelse en fælleskommunal indkøbsstrategi for perioden 2017-2020. Strategien blev til i dialog med kommunerne og skal understøtte den positive udvikling indkøbsområdet har gennemgået i kommunerne over en årrække. Af strategien fremgår et antal ambitiøse målsætninger for kommunernes arbejde på indkøbsområdet i de kommende år.

På temadagen sætter vi fokus på de emner, der har været omdrejningspunkt for drøftelser og udarbejdelsen af inspirationsmateriale i indkøbsstrategiens første hele år. Med afsæt heri er formålet med temadagen at give inspiration til, hvordan kommunerne kan fortsætte rejsen mod at blive endnu dygtigere til løfte indkøbsopgaverne centralt og decentralt i den enkelte kommune samt i fællesskab.

Kom og hør om:
– Konkrete eksempler på, hvordan kommuner har grebet indkøb af komplekse, borgernære ydelser an
– Rudersdal Kommunes erfaringer med at implementere kategoristyring
– Hvordan Fredensborg Kommune arbejder strategisk og målrettet med kontraktstyring
– Rigspolitiets erfaringer med, og de gevinster man har opnået ved at systemunderstøtte køb af tjenesteydelser
– Hvordan Odense Kommune arbejder med at gøre innovation til et fast element i sine udbud

Program er stadig under udarbejdelse.

Tilmeld dig temadagen her