Reference til standarder i udbud

23. okt
DanSense ApS

Kalundborg

Info & tilmelding

– Et kursus i serien “Enklere udbud og styr på indkøb”

Ved du hvordan du refererer standarder efter udbudslovens § 41, og ved du hvordan du identificerer de rette standarder?

Hvis ikke, så kan du lære det på en workshop den 23. oktober, hvor DanSense og Dansk Standard i fællesskab vil føre dig sikkert gennem udfordringerne med at referere standarder i offentlige udbud”.

Anvendt korrekt kan Europæiske og Internationale standarder øge den fælles forståelse af udbudsmaterialets indhold, reducere de samlede omkostninger, sikre ligebehandling og øge transparens i udbud m.m. Generelt kan standarder også gøre det lettere at udvikle udbudsmaterialet.

Baseret på udbudslovens bestemmelser samt en række cases og gennemgang af disse gennemgås muligheder og begrænsninger for anvendelse af standarder i udbud.

Udgangspunktet for workshoppen er den netop udgivne europæiske vejledning ”Guide for referencing standards in public procurement in Europe”. (https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33421)

Udbudslovens §41 og relaterede paragraffer gennemgås og mulighederne for at anvende forskellige typer standarder i udbud danner basis for dagen, hvor også anvendelse af standarder i udbudsprocessen, og udbudsprocedurer samt krav til dokumentation vil blive gennemgået.

Målgruppe: Offentlige ordregivere og indkøbere

Tid: Den 23. oktober kl. 09.00–16.00. (Morgenmad fra kl. 08.00)

Sted: Musholmen Ferie-Sport-Konference, Musholmvej 100, 4220 Korsør. (Et naturskønt område med nem adgang med tog eller bil)

Pris: 3500 kr. ex. moms.

Tilmelding:

  • Senest den 08. oktober 2019.
  • Tilmelding sker enten via tilmeldingsblanketten på hjemmesiden http://dansense.dk/reference-til-standarder-i-udbud,
  • På linket finder du mere information workshoppen, undervisere, ”What’s in it for you!” samt program og rejsebeskrivelsen.
  • eller til Søren Jensen på tlf.: +45 20247001