Rådgivers ekstrahonorar og Rådgiversansvaret

18. nov
Nohrcon

København

Info & tilmelding

Når projekter udskydes, ændres eller forceres, er årsagerne ikke altid til at forudse, og det er ofte ikke nemt at blive enige om, hvem der skal bære den økonomiske risiko. Hør om reglerne for rådgivers ekstrahonorar og ansvar i byggeriet under de nye ABR18-regler.

NB: TILMELD 3, BETAL FOR 2 – INDTIL 6 UGER FØR AFHOLDELSESDATO!

Byggeriet har fået nye aftalevilkår, og ABR 18 blev taget i anvendelse d. 1. januar 2019, og det betyder nye vilkår for bygherre og rådgiver. Hør alt om de nye ændringer på Nohrcons kursus om rådgivers ekstrahonorar og rådgiveransvar.

Kursus om rådgivers ekstrahonorar og rådgiveransvar

På dette kursus lærer du om reguleringen af rådgiverens honorar, når der er indgået en aftale om fast honorar i henhold til ABR18. Du får også overblik over de nye regler for rådgiveransvar ud fra ABR18. Rådgiveransvaret er i fokus på denne dag i forhold til bygherrens og entreprenørens ansvar.

Vi tager blandt andet fat i forhold omkring ansvar for fejl i udbudsmaterialet, projekteringsansvar, herunder risikoen for erstatningspligt ved ”glemte ydelser”, omprojektering, tilsynsansvar, ansvar ved forsinkelse, ansvar for økonomi osv.