Rådgiveransvar i byggeriet

03. okt
Molio

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, Ballerup

Info & tilmelding

Få styr på reglerne, de værste faldgruber, lær af de bedste sager – og spar dig for en masse bøvl og unødige udgifter.

Hvad lærer jeg?
Du får grundigt indblik i rådgiveransvar i byggeriet, herunder grundlæggende erstatningsret. Det hele er målrettet de gængse hovedsituationer, dvs. almindeligt projektansvar, tilsynsansvar, ansvar for udbudsfejl etc.

Du får også overblik over ansvarsforsikringssystemet – så du er bedre rustet til at tegne den rette forsikring ift dine behov.

Det hele krydres med cases, sager og rets- og voldgiftspraksis – suppleret med den erfarne eksperts gode råd om at undgå de gængse faldgruber.

Målet er at sikre sig bedst mod erstatningsansvar og have overblikket hele vejen fra projekteringen begynder.

Indhold
På kurset kommer vi ind på følgende temaer

1. Ansvarsgrundlag
– Projektering, udbud, tilsyn, økonomi
– I strid med god rådgiverskik?
– Bedømmelsestidspunkt?
– Hvad indgår i bedømmelsen?

2. Økonomisk tab
– Skulle udgiften være afholdt alligevel?/Forbedringer?
– Indirekte tab dækkes ikke?

3. Tilsynsansvar
– Subsidiær hæftelse som tilsyn?

4. Rådgivers ansvar for udbudsfejl

5. Ansvar for forsinkelser (projektering og/eller forsinkelser)

6. Kausalitet og adækvans
– Førte fejlen til tabet?
– Var tabet påregneligt?

7. Kravet må ikke være fortabt
– Fortabelse af erstatningskrav – reklamation, forældelse, passivitet. ABR ctr. Forældelsesloven

8. Ansvarsforsikring
– Løbende forsikring og projektforsikring
– Koordinering med rådgiveraftale, underrådgiveraftale og police
– Underrådgiverdækning

Faldgruber og muligheder
De vigtigste og hyppigste faldgruber – og hvordan du styrer uden om dem

Lærerige sager
Gennemgangen vil blive illustreret og gjort levende gennem præsentation af en lang række lærerige tvister, sager og afgørelser.

Vores kursister siger
“Underviseren var meget konkret og dygtig til at formidle”
“Jeg synes jeg fik en bred forståelse for hvor vigtigt (og kringlet) ansvar i byggebranchen er. Det var rigtig godt med eksempler i gennemgangen af emnerne.”
“Fint med masser af konkrete cases.”
“Eksemplerne – dialogen mellem underviser og holdet”
“Der var mange cases at binde teorien op på og at foredragsholderen havde stor erfaring og føling med virkeligheden.”
“Der blev draget konkrete situationer ind i undervisningen – det har en god effekt for forståelsen.”
“Emnet var meget relevant og deltagelsen fra kursisterne var god.”
“Aktuelle afgørelser i retssager.”
“Koncentreret og godt flow.”
“God underviser og formidler”
“Engageret underviser”

Målgruppe
Bygherrer, arkitekter, ingeniører, landinspektører, bygherrerådgivere samt andre tekniske rådgivere.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Underviser
Partner, advokat Steen Hellmann, Advokatpartnerselskabet VILTOFT.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Baggrund 
Byggeriet og byggeprocessen bliver til stadighed mere kompliceret. Det gælder også samspillet mellem byggeriets parter – og det øger fokus og vigtigheden af fastlæggelse af ansvar for fejl og mangler etc.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.