Kalender

Håndtering af mangler i byggeriet

Mangelhåndtering er en væsentlig arbejdsopgave i forbindelse med udførelse af en byggesag og tit en kilde til store frustrationer. Det er nok det tema, der fylder mest ved byggesagers afslutning og som ofte skal afgøres ved domstolene eller i Voldgftsnævnet. Med fokus på den praktiske situation under byggesager fokuserer vi på, hvordan mangler bedst håndteres, Læs mere »

Udnyt appendikserne til AB 18 komplekset

Hvornår og hvordan kan APP’erne anvendes med størst fordel? Kurset beskriver indholdet og anvendelsesmulighederne i ”Appendikser APP”, som knytter an til bestemte §§’er i AB 18-grunddokumenterne. Appendikserne vedrører andre forhold end omhandlet i grunddokumenterne (AB 18, ABR 18 og ABT 18) – og giver standardvilkår som er hyppigt forekommende, men bare ikke er aktuelle ved Læs mere »

Byggeriets Hverdagsjura – AB 18 komplekset

Brug to effektive dage med Entrepriseret Du får en øget forståelse af de juridiske regler i AB 18 komplekset. Hovedvægten lægges på forholdet mellem bygherre, rådgiver og entreprenør. Desuden får du det i en helt opdateret version iht. det nye AB-system - og endog leveret af en af forfatterne af reglerne.

Workshop on BIM and public procurement – friends or foes?

This workshop will present legal uncertainties that both public buyers and tenderers face when dealing with a construction project with a BIM component. You will also hear about the opportunities for construction digitalization under the procurement directives. Building Information Modelling (BIM) is a reality and it´s finally digitalizing the construction sector.  BIM is a disruptive digital tool that provides Læs mere »

Bæredygtighed og bundlinje

Kommunerne har en stor interesse for bæredygtigt indkøb. Der er et ønske om at anvende indkøbsmusklen til at sætte fokus på at fremme det sociale ansvar og grønne indkøb. I praksis er det dog ikke altid lige til at føre bæredygtigheden ud i livet, men der er masser af håb forude. Artiklen er publiceret den Læs mere »

Udbud med forhandling – Sådan gør du

Den nye udbudslov åbner op for, at der kan forhandles mere i udbudsprocessen, ligesom forsyningsvirksomhedsdirektivet har åbnet op for flere officielle forhandlingsprocedurer. Men hvad skal du sigte efter i tilrettelæggelsen af udbudsarbejdet for at bruge den mulighed? På dette kursus får du et grundigt indblik i forhandlingsmulighederne i den nye udbudslov samt forsyningsvirksomhedsdirektivet. Kurset berører Læs mere »

Forsyningsvirksomhedsdirektivet for ikke-jurister

Her får du et overblik over og introduktion til de regler, der gælder for forsyningsvirksomheders indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder i henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivet og i visse tilfælde udbudsloven. Du får indføring i den jura, der gælder for en udbudsprocedure, og indblik i hvor problemstillingerne typisk opstår i praksis – og hvordan Læs mere »

ERFA-møde om udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Siden 2013 har de danske kommuner oplevet en mærkbar stigning i antallet af konkurser hos private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje til borgerne. Konkursdekreterne nåede et midlertidigt højdepunkt i 2015, som tilsammen berørte mindst 7.000 borgere og 1.000 ansatte. Som et af de senere eksempler oplevede Aalborg Kommune i 2016, at det nu Læs mere »