Offentligt-private innovationssamarbejder

29. maj
Horten

Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Info & tilmelding

De retlige rammer for og praktiske tips til offentligt-private innovationssamarbejder (OPI’er).

OPI’er, offentligt-private udviklingssamarbejder, demonstrationssamarbejder, forskningsprojekter. Kært barn har mange navne, når det kommer til samarbejde(r) mellem offentlige og private parter om at udvikle nye løsninger. Men hvordan skabes de bedste rammer for et OPI-samarbejde?

Med udgangspunkt i de retlige rammer sætter vi bl.a. fokus på følgende spørgsmål:

  • Kan man indgå OPI’er uden udbud?
  • Hvordan håndterer vi i OPI-kontrakten bedst emner som f.eks. fremdrift, fordeling af rettigheder, parternes ansvar, betalingsvilkår og mulighed for ophør/udtræden?
  • Skal der altid udarbejdes et statsstøtteregnskab i forbindelse med et OPI?

Målgruppe
Arrangementet er åbent for alle, men er målrettet offentlige myndigheder og private aktører med interesse for innovationspartnerskaber.

Forplejning
Der serveres morgenmad til arrangementet.

Pris
500 kr. ekskl. moms