Offentlig indkøbscontroller

21. apr - 22. apr
IKA

Online

Info & tilmelding

Vil du udbygge din værktøjskasse og blive endnu bedre til at skabe værdi som indkøbscontroller?

Vil du blive bedre til at identificere barrierer imod brugen af aftaler og hvordan de reduceres?

Kunne du tænke dig at bygge netværk og få inspiration fra ligesindede?

Kan du svare ja til et eller flere af disse spørgsmål, bør du deltage på dette kompetenceudviklingsforløb for indkøbscontrollere hos IKA.

Hvordan beregner vi gevinster, hvorledes sikres at de faktisk realiseres og hvad er indkøbscontrollerens rolle i organisationen?

Disse spørgsmål vil blive behandlet på denne to dages uddannelse, hvor vi sammen vil undersøge hvorledes indkøbsværdi skabes og hvorledes indkøbscontrolleren kan bidrage væsentligt til at skabe klarhed og enighed om gevinster og forbedringer.

Men hvad gør man, når aftalerne ikke benyttes? Med udgangspunkt i netop gennemført analyse blandt +3000 indkøbere belyses, hvorledes man kan forbedre brugen af indkøbsaftalerne, men også hvad, der er Indkøbscontrollerens rolle i den forbindelse.

Undervisningen kommer til at foregå som et mix af teori og eksempler, som bliver kombineret med høj grad af deltagerinvolvering i form af løbende diskussioner og erfaringsudveksling med henblik på at skabe større selvindsigt i indkøbscontrollerens rolle.

Om underviseren

Ulrick Sebber, Valcon

Ulrick har 20 års erfaring, i at udvikle forsyningskæder og indkøb i private og offentlige virksomheder. Han har haft ansvar for udvikling og implementeret af kategoristyring og gevinstrealisering blandt de største offentlige indkøbsorganisationer. Desuden har Ulrick gennemført betydelige offentlige indkøbsprojekter som demonstration af agile udviklingsforløb og gevinstrealisering.

Der tages forbehold for ændringer.

PROGRAM
Dag 1 Kl. 09.00-15.00

Introduktion til gevinstbegrebet og hvorledes gevinster udvikles igennem et indkøbsprojekt
Hvorledes identificeres gevinster igennem livsforløbet for en indkøbskategori og hvorledes sikres at potentialer overføres til budgetterne.
Hvad skaber gevinster i et indkøbsprojekt?
Gennemgang af praktiske eksempler, tips og tricks fra konkrete indkøbsprojekter.

Dag 2 Kl. 09.00-15.00
Hvorledes behandles barrierer imod brugen af indkøbsaftaler og hvad kan man som Indkøbscontroller gøre?
Baseret på konkret analyse blandt +3000 indkøbere, hvad er konkrete udfordringer og hvad skal der til for at behandle disse.

Hvorledes kommunikeres performance til ledelsen som grundlag for adfærdsændring.

Indkøbscontrollerens rolle – hvordan navigerer man i en kompleks organisation?

Introduktion til indkøbsorganisering (kategorigrupper), herunder roller og ansvar.

Med dette udgangspunkt en drøftelse af indkøbscontrollerens rolle og barrierer for at udvikle sig i denne rolle (samt selvfølgelig, hvorledes du kan imødekomme eventuelle barrierer).

Kurset vil være en blanding af introduktion til teorier og masser af erfaringer igennem en lang række aktive workshops.

PRAKTISK
Tid Den 21.-22. april 2021

Sted Online

Målgruppe Offentlige indkøbscontrollere og indkøbsfunktioner med interesse i kursets formål

Pris IKA medlemmer: 2.495 kr. ekskl. moms

Tilmeldingsfrist Den 7. april 2021.

Afmelding
Afmelding uden beregning skal ske 30 dage inden kursusstart. Herefter faktureres kostprisen. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan en kollega dog overtage din plads.