Lær at referere standarder i udbud

21. jan
DanSense ApS

Musholm Ferie-Sport-Konference, Musholmvej 100, 4220 Korsør

Info & tilmelding

–  Brug mere af udbudslovens § 41 ved tekniske specifikationer.

Anvendt korrekt kan Europæiske og Internationale standarder øge den fælles forståelse af udbudsmaterialets indhold, reducere de samlede omkostninger, sikre ligebehandling og øge transparens i udbud m.m. Generelt kan standarder også gøre det lettere at udvikle udbudsmaterialet.

Baseret på udbudslovens bestemmelser samt en række cases og gennemgang af disse gennemgås muligheder og begrænsninger for anvendelse af standarder i udbud.

Med udgangspunkt i udbudslovens § 41 kommer vi på workshoppen også omkring udbudslovens §§ 47, 48, 56-79, 162, 166, 167 med relation til udbudsprocedurer, -processer og dokumentation.

Udgangspunktet for workshoppen er den netop udgivne europæiske vejledning ”Guide for referencing standards in public procurement in Europe” (https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33421). Den er nu også oversat til dansk, og bliver udleveret på workshoppen.

Udbudslovens §41 og relaterede paragraffer gennemgås og mulighederne for at anvende forskellige typer standarder i udbud danner basis for dagen, hvor også anvendelse af standarder i udbudsprocessen, og udbudsprocedurer samt krav til dokumentation vil blive gennemgået.

Målgruppe: Offentlige ordregivere og indkøbere

Tid: Den 21. januar 2020 kl. 09.00–16.00. (Morgenmad fra kl. 08.00)

Sted: Musholm Ferie-Sport-Konference, Musholmvej 100, 4220 Korsør. (Et naturskønt område med nem adgang med tog eller bil)

Pris: 3500 kr. ex. moms.

Tilmelding:

På linket finder du mere information workshoppen, undervisere, ”What’s in it for you!” samt program og rejsebeskrivelsen.

Det siger tidligere deltagere siger om workshoppen:

Formidling kort, konkret, præcis fra undervisere. Processen var rigtig godt sat sammen og undervisningen har medført klar mulighed for at afprøve teori i praksis.” – Martin Larsen, Aalborg Forsyning. Deltager d.23.10.2019

Der var god involvering af deltagere ved eksempler og gode brugbare slides.” – Rikke Hoberg Sørensen, Aarhus Universitet. Deltager d.23.10.2019

”Indsigt i værdien af brugen af standarder.” – Dorte Dolleris Petersen, SamAqua. Deltager d.23.10.2019