Konkurrenceret i praksis

01. nov
JUC

Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V

Info & tilmelding

Udbytte
På kurset i praktisk konkurrenceret får du en opdateret indføring i de dele af konkurrenceretten, de fleste advokater – og alle andre, der indgår aftaler mellem virksomheder eller som rådgiver medlemsvirksomheder –  bør kende.

Du stifter bekendtskab med grænserne mellem lovlig og ulovlig videndeling, får overraskende eksempler på ulovlige aftalebestemmelser, gode råd til påpasselig adfærd, og ikke mindst et grundlæggende analyseværktøj, der gør dig i stand til at vide, hvor der skal passes særligt meget på i hverdagen.

Du får bl.a.:

 • Viden til juridisk at tackle de udfordringer, som man møder i stor set alle samarbejder mellem virksomheder
 • Dybere indsigt i vurdering af en lang række aftaletyper
 • En forståelse af baggrunden for konkurrencereglerne
 • Værktøjer til at håndtere den grundlæggende konkurrenceret
 • Overblik over de forskellige typer af mulige overtrædelser
 • Faglig opdatering på de eksisterende og kommende myndighedstiltag, herunder de vigtigste vejledninger til myndighedernes regelforståelse
 • En kritisk vinkel på myndighedernes analysemetoder

Indhold
Konkurrenceretten udvikler sig hurtigt og får større og større betydning for de fleste virksomheder og organisationer. Stadigt flere velkendte aftaleelementer bliver forbudt, mens der omvendt gives større aftalefrihed på områder, der i mange år har været tæt reguleret.

Det er ikke let at følge med, hvis man ikke beskæftiger sig med konkurrenceretten til daglig. Men det er vigtigt at have et grundlæggende kendskab til de væsentligste forbud. Sanktionerne for overtrædelser skærpes løbende, og flere og flere kunder kræver nu erstatning for tab forvoldt ved overtrædelser. Omvendt kan en overset lempelse betyde, at man fraråder nu tilladte samhandelsformer. Det kan derfor hurtigt blive meget dyrt ikke at følge med i udviklingen.

Emner er bl.a.:

 • De grundlæggende forbud mod visse distributionsformer
 • Konkurrenters koordinering af adfærd og dominerende virksomheders misbrug af deres dominerende stilling
 • De nyeste regelsæt og vejledninger
 • Typiske eksempler på konkurrenceklausuler, eksklusivitets-bestemmelser, forbudte forhandlervilkår, prisfastsættelsesmekanismer, rabatsystemer og informationsudveksling
 • De praktiske aspekter ved compliance-programmer
 • Dawn raids
 • Klagesager og bødesager

Gennemgangen krydres med praktiske øvelser, og der lægges op til en aktiv deltagelse fra deltagerne.

Målgruppe
Kurset i praktisk konkurrenceret er målrettet advokater, jurister, økonomer og ledere i brancheorganisationer, virksomheder og foreninger, og alle, der rådgiver disse om aftaleretlige, kommercielle eller strategiske forhold.

Kurset henvender sig også til juridiske sagsbehandlere og konsulenter, der beskæftiger sig med konkurrenceretlige spørgsmål.

Materiale
Du får udleveret en kursusmappe med relevant kursusmateriale inkl. de vigtigste danske og europæiske regler og vejledninger, suppleret med udvalgte domme, kendelser og afgørelser fra Den Europæiske Unions Domstol, Kommissionen og danske instanser.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.