Indkøberseminar med kommunerne

07. nov
Danish Care

Hotel Park, Middelfart

Info & tilmelding

Bedre udbud og indkøb af hjælpemidler og velfærdsteknologi og bedre indkøbsprocesser og samarbejde mellem tilbudsgivere og leverandører er en af foreningens mærkesager, bl.a. beskrevet tidligere i folderen om “Vejen til det gode udbud”.

Nu er vi glade for at kunne invitere til et nyt seminar om bedre udbud og indkøb af hjælpemidler for kommuner, organisationer og medlemmer af Danish.Care.

Formålet med dagen er at nå frem til bedre udbud og indkøb af hjælpemidler og bedre udbudsprocesser, bedre kendskab til hinanden på tværs af bordet, nedbryde myter og evt. fordomme og mere dialog
Fokus og emner vil være  best practise og gode eksempler fra kommuner og leverandører, den gode kravspecifikation, laveste pris vs. totalomkostninger, muligheder for dialog, brugerinddragelse og individuelle løsninger m.v.

Der ønskes en lige fordeling ml. privat og offentlig side, en åben og lige dialog og seminaret er uden produktfremvisninger, salgsboder eller brochurer.

Seminaret afholdes 7. november fra kl. 9.00 på Hotel Park i Middelfart.