IKA Proceslederuddannelse

08. sep - 02. nov
IKA

Comwell Aarhus

Info & tilmelding

På IKA Proceslederuddannelse får du styrket dine proces- og projektlederkompetencer, der specifikt kan medvirke til at løfte og professionalisere udbudsopgaverne i din organisation. Uddannelsen retter sig mod dig som indkøbskonsulent eller anden offentligt ansat.

Uddannelsen er opbygget som en vekslen mellem præsenterede teorier og værktøjer, afprøvning i praksis, samt løbende refleksion over, hvad der lykkes, og hvad der er svært.

Der tages udgangspunkt i de organisatoriske målsætninger i processerne i din egen organisation, samt i dine individuelle mål, der understøtter dette.

Netværksgruppemøder mellem modulerne
Alle deltagerne inddeles i netværks- og læringsgrupper, som forventes at mødes online mellem modulerne.

Uddannelsen er opbygget således, at værdien af indholdet, er tæt koblet til indsatsen mellem selve modulerne, og her er netværksgruppemøderne en stor del af det.

Der vil på disse møder blive lagt op til fælles refleksion, sparring på proces- og projektarbejde, litteraturforståelse og andet som måtte opleves relevant.

Vi forventer en varighed af 3 timer på disse møder, men vi lader det være op til grupperne selv at vurdere tidsrum og i øvrigt også konkrete indhold.

Underviserne
To yderst kompetente undervisere står klar til at føre deltagerne sikkert igennem forløbet, der tager udgangspunkt i deltagernes egen hverdag som indkøbere.

Martin Haaning, direktør i Rambøll, med særlig speciale indenfor udbudsprocesser.

Ole Lauge Sørensen, chefkonsulent i Alethia, med særlig speciale indenfor proces- og projektledelse.

Temaer:

  • Læringsmål og succeskriterier i relation til proces- og projektarbejdet
  • Introduktion til proces- og projektforståelse
  • Den gode projektopstart – målanalyse
  • Tidsestimering
  • Analyse og inddragelse af interessenter
  • Risikohåndtering
  • Arbejdsgrupper og hjemmeopgaver.

Som udbudskonsulent og offentlig ansat generelt, er der mange udfordringer i en kompleks hverdag med mange forskellige typer af opgaver. På Modul 1 sætter vi fokus på de udfordringer, proces- og projektmedarbejderen møder. Vi arbejder med den gode projektopstart og med de udfordringer, som deltagerne selv formulerer.

På det teoretiske plan tager vi afsæt i den systemiske teori og kommunikationsforståelse og introducerer til relationel projektledelse og projektopstart i et såkaldt multivers.

På den måde rummer vi både det lineære styringsparadigme og det cirkulære ledelsesparadigme. På modulet vil vi arbejde med jeres konkrete projekter og bruge dem som cases til at arbejde med en forbedret praksis.

Endelig arbejder vi med estimering, risikohåndtering og interessenter og ikke mindst med procesforståelse som afsæt for et gennemgående fokus på, hvordan man som offentlig ansat kan agere som procesleder.

Vi skaber den konkrete kobling til deltagernes hverdag ved at identificere deltagernes egne, konkrete udfordringer. Det betyder i praksis, at vi målretter hvert enkelt forløb og kursusdag efter de optagetheder, som deltagerne inden for rammen af blandt andet indkøbsarbejde og udmeldte temaer vurderer, er relevante og værdifulde.

Form:
Der er tale om et modul over to sammenhængende dage, hvor første dag afvikles fysisk og anden dag afvikles online.

Hjemmeopgaver:
I forlængelse af modulet forpligter den enkelte deltager sig til:

Organisationsprojekter: Iværksættelse af egne initiativer; hvad skal udvikles/forandres i min organisatoriske kontekst samt opstilling af mål herfor
Arbejde i praksis med de på modulet præsenterede forståelser og redskaber
Netværksgrupper (etableres på modulet) mødes og diskuterer læring og udvikling i praksis.

Afholdes i 3 moduler:
Modul 1: 08.-09. september (dag 1 fysisk intromøde – dag 2 online)
Modul 2: 29.-30. september (Fysisk midtvejsmøde med overnatning)
Modul 3: 01.-02. november (dag 1 online – dag 2 fysisk afslutning)

Ved fysisk fremmøde foregår undervisningen kl. 09.00 til 16.00 og ved online undervisning foregår undervisningen kl. 09.00 til 14.30.

Du skal påregne at løse opgaver og læse litteratur mellem kursusdagene, samt afsætte tid til at mødes i læringsgrupper.

Detaljeret program og praktisk information, fremsendes ca. en uge før kursusstart.