Håndtering af mangler i byggeriet

17. jun
Molio

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, Ballerup

Info & tilmelding

Hvad lærer jeg?

Mangelhåndtering er en væsentlig arbejdsopgave i forbindelse med udførelse af en byggesag og tit en kilde til store frustrationer.

Du rustes til effektivt at kunne håndtere mangler under byggesagen fra “vugge til grav” – set både fra bygherrens/rådgiverens og entreprenørens synsvinkler.

Vores kursister siger
“Henrik supplerede med indlæg/eksempler på problemstillinger fra eksisterende byggesager. Dette er med til at gøre undervisningen mere relevant og levende.” “Virkede faglig dygtig og havde nogle gode eksempler” “Super godt, det blev lidt mere praktisk og ikke kun tung jura”  “Rigtig gode diskussioner som jeg havde stort udbytte af”  “Der var rig lejlighed til at drøfte konkrete forhold, hvilket var interessant og positivt”

Indhold
Med fokus på den praktiske situation under byggesager kigger vi på, hvordan mangler bedst håndteres, især set fra bygherrens og rådgiverens synspunkt.

Målgruppe
Bygherrer, rådgivere, entreprenører (total og hoved) og øvrige der håndterer mangelkrav i byggeriet.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset. Læs evt. mere om den løbende obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige her

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.  Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Underviser
Partner, advokat (H) Henrik Hauge Andersen, VILTOFT

Baggrund
Mangelhåndtering er en væsentlig arbejdsopgave i forbindelse med udfø-relse af en byggesag og tit en kilde til store frustrationer. Omfanget af mangler ved byggeri er ofte af et så stort omfang, at det ligefrem har betragtelig indflydelse på byggesager.  En fuld forståelse af hele mangelbegrebets jura og mulighederne for at være på forkant med manglerne kan begrænse dine tab, smidiggøre hele arbejdet med mangelhåndteringen og endog begrænse mængden af mangler.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.