Gå-hjem-møde 27/9 Hvad stiller vi op med ATEA?”

27. sep
PUBLICURE Advokatfirma P/S

Islands Brygge 39, 2300 København S.

Info & tilmelding

Den 7. september vurderede Moderniseringsstyrelsen og SKI, at ATEA (på nuværende tidspunkt) ikke kan udelukkes fra offentlige udbudsforretninger. Det er sket på grundlag af ATEA’s egen redegørelse for “self-cleaning” og Kammeradvokatens efterfølgende vurderende notat om bestræbelserne.

Det rejser nogle påtrængende spørgsmål for indkøberne:

Kan vi læne os op ad vurderingen? Skal vi selv lave en vurdering forfra, når vi gennemfører udbud? Hvad nu, hvis vi i så fald kommer til et andet resultat? Hvilke risici frembyder sagen, og hvordan sikrer vi os bedst uanset scenarium?

PUBLICURE inviterer i den anledning til et gå-hjem-møde for ordregivere den 27. september 2018, fra 13:00 – 15:00, hvor vi i lyset af egne erfaringer om udelukkelsesgrunde og self-cleaning i udbuds- og klagesagssammenhænge vil prøve at komme med bedste bud på vejen fremad.