Entreprenørprojektering

02. sep
Molio

HUSET, Hindsgavl Alle 2, Middelfart

Info & tilmelding

– Systemleverancer og funktionsudbud

Vores bedst evaluerede kursus i 2018!

Formål og udbytte
På dette kursus får du overblik over reglerne om entreprenørprojektering (systemleverancer og funktionsudbud), herunder indholdet og konsekvenserne af de bestemmelser om emnet, der er indsat i det nye AB-system (AB 18, ABR 18 og ABT 18). Særlige fokuspunkter er ansvarsforholdene mellem bygherre, rådgiver og entreprenør samt håndteringen af mangler og ekstraarbejder, når entreprenøren skal forestå projekteringen helt eller delvist. Kurset tager en praktikervinkel . Du får derfor brugbare værktøjer til at gennemføre byggeriet mangel- og problemfrit til den aftalte tid og pris.

Indhold
Entreprenørprojektering forekommer i stadig større grad og fører mange spændende muligheder med sig. Men forskydningen af projekteringsforpligtelser og den klassiske ansvarsfordelingen (grænsefladerne) fører i praksis til mange uklarheder og tvister, hvilket bl.a. er årsagen til, at man i det nye AB-system har forsøgt at håndtere problemstillingerne. Dog indeholder AB-systemets nye bestemmelser ikke en fuldt ud dækkende håndtering af de udfordringer, som entreprenørprojektering kan medføre.

Det er derfor (stadig) af stor vigtighed, at du har helt styr på aftalegrundlaget og kendskab til reglerne om entreprenørprojektering, så det er tydeligt, hvem der står for hvilke ydelser, og hvem der bærer ansvaret for hvad mv.

Vi ser med praktikerens øjne på emner, som skitseret i programmet.

Vores kursister siger
Det bedst evaluerede kursus i 2018! Vores kursister gav kurset 4,78 (af 5 mulige) i karakter.

De roste kurset for “fokus på grænseflader og hvad man som rådgiver kan “tillade” sig at lægge
over på entreprenøren. Viden om hvad der måske kommer af ændringer når AB18
og ABR18 træder i kraft. Eksempler fra virkeligheden var godt for forståelsen

God praksiskorienteret tilgang til emnerne og gode diskussioner i klassen.

Målgruppe
Bygherrer, entreprenører og rådgivere

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Underviser
Advokat Anders Nørgaard Sørensen, Molt Wengel

Baggrund
De entrepriseretlige mellemformer – systemleverancer og funktionsudbud giver ofte anledning til uklarheder om entreprisegrænser og ansvarsfordeling, hvilket i stadig højere grad afføder tvister om ekstraarbejder, tidsfristforlængelse og mangler.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.