Ekstraarbejder i byggeriet

02. maj
Nohrcon

København, eftermiddag

Info & tilmelding

På dette halvdagskursus får du praktiske anvisninger til, hvordan du fører tilsyn med, opgør og registrerer ekstraarbejder. Kurset sætter dig i stand til at argumentere for og gennemskue, om et udført arbejde er et ekstraarbejde eller et kontraktarbejde.

Kursusforudsætning
Det er en forudsætning for deltagelse, at du har et godt kendskab til brugen af AB92, f.eks. ved at have deltaget i kurset AB92 for ikke jurister – intensiv entrepriseret.Certificering i entrepriseret.

Du kan også vælge at tage dette kursus som en del af Nohrcons Certificering i entrepriseret for:

Bygherre og Rådgiver

Entreprenør og Underleverandør

Kombinér kurset med “Tid, forsinkelse og dagbøder i byggeriet”
Du kan med fordel kombinere dette eftermiddagskursus med kurset ”Tid, forsinkelse og dagbøder i byggeriet”, som afholdes om formiddagen samme dag og sted. Tilmelder du dig begge kurser samtidig er prisen kun 4.995 per person ekskl. moms.

Du får en fortolkning af praksis og jura på området med udgangspunkt i AB92 § 14 aftalegrundlaget for ekstraarbejder. Desuden præsenteres du for økonomiske og juridiske synsvinkler, utallige eksempler fra voldgiftsager og praktiske problemstillinger fra byggepladser. Dyrebar viden, der medvirker til at undgå mange konflikter i dit daglige arbejde.

Formålet med kurset er at udpege de vigtigste udgangspunkter for ekstraarbejder, i relation til AB92 § 14.

Det får du ud af at deltage

  • Afklaring på, hvad der anses for ekstraarbejder i forhold til de forskellige aktører
  • Tips til, hvordan du skal optræde, når du møder ekstraarbejder
  • Indsigt i de typiske problemstillinger, som ekstraarbejder kan lede til
  • Viden om krav til form, indhold og undersøgelsespligt i forhold til ekstraarbejder
  • Overblik over fristerne i forhold til ekstraarbejder og betaling herfor
  • Styr på forældelsesreglerne for krav på ekstraarbejder
  • Svar på, hvornår og hvordan ekstraarbejder kan afbrydes
  • Tips til, hvordan du kan varetage forholdet til flere aktører, der skal udføre ekstraarbejder samtidig.

Hvem kan deltage?
Bygherrer, projekt- og byggeledere, samt entreprenører og øvrige aktører som håndterer eller eksponeres for ekstraarbejder.

NY AB PÅ VEJ
Vi forventer, at de nye AB-regler vedtages i løbet af 2018 med anvendelse fra 1. januar 2019. Alle entreprisekontrakter, som indgås inden da, forventes at fortsætte efter AB92/ABR89/ABT93. Derfor er det stadig meget relevant for dig at deltage på kurset frem mod sommeren 2018. Når de nye AB-regler er klar, har du mulighed for at deltage i et endags suppleringskursus til halv pris, så du får overblik over forskellene imellem de gamle og nye regler. Se kurset AB18 og forskellen til AB92.

Har du deltaget i Nohrcons certificeringsforløb i entrepriseret eller AB92-kursus i 2017?
Eller planlægger du at gøre det i foråret 2018?

Så får du halv pris på din deltagelse på kurset AB18 og forskellen til AB92.

Bemærk, at tilbuddet om halv pris på AB18-kurset kun gælder for dem, der har deltaget på Nohrcons certificering i entrepriseret eller AB92-kursus i 2017 eller er tilmeldt disse arrangementer i foråret 2018. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter og gælder, indtil AB18 træder i kraft.