Effektive indkøb i det offentlige

18. mar - 19. mar
COK

Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Info & tilmelding

Få viden og værktøjer som kan bidrage til endnu mere effektive indkøb i din kommune

Indhold
Er det her også nogle af de spørgsmål, du stiller dig selv i hverdagen?
 • Hvordan tager jeg dialogen med leverandører og sikrer optimale indkøbsaftaler for kommunen?
 • Hvordan får jeg i højere grad organisationen til at anvende indkøbsaftalerne for at sikre compliance?
 • Hvordan kan jeg bedst muligt bidrage til en god udbudsproces med mine kompetencer?
 • Hvordan får jeg indtænkt krav til ”bæredygtige indkøb” i en i forvejen kompleks proces?

På kursusforløbet Effektive indkøb i det offentlige stiller vi skarpt på spørgsmål som disse, og du lærer, hvordan du navigerer i den kompleksitet, som offentlige indkøb udgør. Kursusforløbet tager dig med hele vejen rundt i den verden, der i disse år er genstand for betydeligt fokus, når det gælder om at hjemtage flere økonomiske effekter via klogere udbud og bedre indkøb. Kursusforløbet går i dybden med værktøjerne til effektive indkøb, organiseringen, de forretningsmæssige aspekter og påvirkning af indkøbsadfærden decentralt i kommunen.

Du kommer helt konkret til at arbejde med og får viden om følgende:

 • Den aktuelle dagsorden inden for den offentlige sektors indkøb
 • Organisering af indkøbsområdet – og samspillet med de forskellige dele af forvaltningen
 • Indkøberens værktøjskasse: Analyser, forberedelse og gennemførelse af udbud
 • Bæredygtige indkøb i bred forstand
 • Aftaleimplementering, controlling og compliance
 • Succesfaktorer for de personalegrupper, der indgår i udbudsprocessen fra A til Z
 • Godt købmandskab og indkøbseffektivisering
 • Digital understøttelse af indkøbsområdet på flere fronter

På kursusforløbet bliver du inspireret og får ny viden, men du lærer først og fremmest at bruge de forskellige værktøjer, når du kommer hjem og arbejder med dem i praksis.