Certificering i entrepriseret for entreprenør og underleverandør

11. okt - 07. dec
Nohrcon

Aarhus, inklusiv København, Roskilde

Info & tilmelding

Nohrcons Certificering i Entrepriseret er et målrettet uddannelsesforløb, hvor du bliver klædt på til at kunne gennemføre et byggeprojekt med øje for de juridiske og kontraktmæssige detaljer. Når du har gennemført et certificeringsforløb i entrepriseret kender du dine rettigheder og forpligtelser hele vejen gennem byggeprojektet og kan bevidst arbejde på at undgå unødige og dyre tvister.

I alt 6 kursusdage + certificering

Gennem certificeringsforløbet får du overblik over de komplekse udfordringer, som retsområdet omkring entrepriseret indeholder. Certificeringsforløbet er orienteret mod praktikere og har fokus på at gøre kompliceret jura levende og tilgængeligt for dig gennem praktiske eksempler fra hverdagen og erfaringsudveksling mellem deltagere og undervisere. Efter hvert kursus kan du tage din viden og bruge direkte i din hverdag.

Målet med Nohrcons Certificering i Entrepriseret er at sikre byggeriets parter en entrepriseretlig efteruddannelsesstandard, der kan lette kontraktforløbet for alle involverede parter, minimere omfanget af tvister og i sidste ende spare parterne penge, tid og ressourcer.

På uddannelsen får du viden om
– De grundlæggende juridiske regelsæt og principper inden for entrepriseretten
– Hvor du skal være ekstra opmærksom – fra start til slut i projektet
– AB92, ABT93 og ABR89
– Kontrakter mellem bygherrer, entreprenører og rådgivere
– Ekstraarbejder og ekstraomkostninger – og hvordan de skal håndteres
– Håndtering af forsinkelser, herunder dagbøder
– Korrekt aflevering af byggeriet
– Håndtering af fejl og mangler ved byggeriet, herunder reklamationer
– Forsikringer, garantier og sikkerhedsstillelser

Du får også et stærkt forum til viden- og erfaringsudveksling mellem deltagere hele vejen rundt om bordet i et entrepriseforløb.

NY AB PÅ VEJ
Vi forventer, at de nye AB-regler kommer i løbet af sommeren 2018. Alle entreprisekontrakter, som indgås inden da, forventes at fortsætte efter AB92/ABT93. Derfor er det meget relevant for dig at deltage på certificeringen i efteråret 2017 og foråret 2018. Når de nye AB-regler er klar, har du mulighed for at deltage i et endags suppleringskursus til halv pris, så du får overblik over forskellene imellem de gamle og nye regler.

Hvem kan deltage?
– Entreprenører, underleverandører

Hvis du arbejder som bygherrer eller rådgiver, anbefaler vi vores Certificering i entrepriseret for bygherre og rådgiver.

Hvorfor certificering?
Certificering er en fordel for både ansat og arbejdsgiver. Som ansat får du dokumentation for dine faglige kompetencer, og som arbejdsgiver har du med certificeringen en målestok for medarbejdernes faglige kvalifikationer og kan dokumentere over for kunder og samarbejdspartnere, at det faglige niveau er i top.

Kursusdage, certificeringstest og ECTS-point
Uddannelsen strækker sig over 3 moduler fordelt på 6 kursusdage og afsluttes med en elektronisk certificeringstest. Testen får du tilsendt som link umiddelbart efter det sidste kursus. Uddannelsen svarer til 5 ECTS point.