Byggeriets Hverdagsjura – AB18 og ABT18

23. sep - 24. sep
Molio

HUSET, Hindsgavl Alle 2. Middelfart

Info & tilmelding

Brug to effektive dage med Entrepriseret – og bliv skarp på AB 18 og ABT 93/18

Kort beskrivelse
Hele AB-systemet er til revision, og du får her gennemgået det nye AB 18 og ABT 93/18.
Du får gennemgangen serveret af en underviserkapacitet, der sidder med ved forhandlingsbordet som medlem af AB-udvalget og er medforfatter af de nye regler. Og som er en af de meget få, der har scoret det maksimale 5-tal i evalueringen fra deltagerne.

OBS! Kurset afholdes over to dage og er med overnatning

Hvad lærer jeg?
Du får en øget forståelse af de juridiske regler, der regulerer udbud og forholdet mellem bygherren og entreprenøren.
Og du får det i en helt opdateret version med de nye regler – og leveret af en af forfatterne af reglerne!

Indhold
Entrepriseret
AB 18 og ABT 93/18, herunder: Udbud, tilbud, sikkerhedsstillelse, forsikring, risiko, ændringer, uforudsete forhold, tilsyn, byggemøder, betaling, tidsfristforlængelse, forsinkelse, erstatning/dagbod/godtgørelse, mangler, 1- og 5-års eftersyn, arbejdets standsning, ophævelse, syn og skøn, sagkyndig beslutning og voldgift.
Vinterbekendtgørelsen.

NB: Hvis du udelukkende ønsker at høre om, hvad der er nyt i AB 18 ift. AB 92, så har vi et kursus herom med titlenAB 18 – hvad er nyt ift. AB 92?

Underviser
Projektdirektør, cand.jur., ingeniør, Henrik Fausing (Dansk Byggeri)
Henrik Fausing har været med ved forhandlingsbordet som fremtrædende medlem af AB-udvalget og har været førende medforfatter af de nye regler.

Vores kursister siger:
“God, dygtig og engageret underviser, som formåede at holde interessen fanget trods lange dage og til tider tungt stof.”
“Overordentlig velforberedt og dygtig. Meget stor respekt for Henrik, der kan formidle så svært et emne på så overskuelig, spændende og lærerig måde. Har aldrig oplevet bedre underviser.”
“Byggeriets hverdagsjura er i sig selv et forholdsvist tungt tema – derfor var det en forbilledlig formidling af emnet af en meget vidende og erfaren underviser. Der blev slået knude på mange forskellige ender.”
“Tror ikke man kan finde meget mere kompetent underviser”.
“Underviserens evne til at kombinere paragrafferne med voldgiftsafgørelser var eminent og virkelig godt struktureret”
“Super med med foredragsholderens nærmest uendelige viden om emnet.”
“God underviser der tydeligvis har stort kendskab til og solid viden om alle dele af entrepriseretten.”
“Godt at der blev taget udgangspunkt i praktiske eksempler.”
“Dejligt med de mange eksempler på den praktiske anvendelse af lovgivningen og super godt med en meget engageret foredragsholder”.

Underviser Henrik Fausing har på kurset fået de maksimale 5,0 ud af 5,0 mulige i evaluering fra deltagerne på kurset.

Målgruppe
Arkitekter, ingeniører og andre teknikere, der beskæftiger sig med udbud og som indgår kontrakter og har ansvar for tilsyn og administration ved bygge- og anlægsarbejder.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed samtidig og betal kun for 3.

Rabatter kan ikke kombineres.

Baggrund
AB erne er ikke lov, men såkaldte agreed documents. Derfor skal AB i princippet aftales i hver enkelt sag for at være gældende.

AB-systemet, revideres i disse år. Der pågår meget grundige arbejder med systemet i et udvalg bestående af repræsentanter for byggeriets centrale aftaleparter.

Det munder ud i, at vi snart har ny AB og ABR ( – og senere ABT) – og at byggeriets parter dermed får et helt nyt grundlag for deres indbyrdes arbejde

Udkast til AB 18 og ABR 18 er sendt i høring 2/2-2018 med høringsfristen 12/3-18. AB-udvalget har besluttet at offentliggørelsen af det nye AB-system bliver den 21. juni 2018.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.

Info og tilmelding:

https://molio.dk/kurser/kursuskategorier/handling/vis/produkter/produkt/byggeriets-hverdagsjura-ab18-og-abt18/