Aftale om teknisk rådgivning ABR 18 og ydelsesbeskrivelser

28. okt
Nohrcon

København

Info & tilmelding

På dette intensive ABR 18-kursus får du en grundig gennemgang af de nye regler i ABR 18 og ydelsesbeskrivelserne og en indføring i, hvordan du skal bruge dem i praksis.

NB: TILMELD 3 FOR 2 INDTIL 6 UGER FØR AFHOLDELSESDATO!

Byggeriet har fået nye aftalevilkår, som blev taget i anvendelse fra 1. januar 2019, og det betyder, at ABR 89 er blevet til ABR 18, og at Ydelsesbeskrivelserne er blevet ændret. Hør om ændringerne og de vigtigste juridiske aspekter på dette intensive ABR18-kursus.

Kursus om ABR 18 og Ydelsesbeskrivelserne

ABR 18 er det fælles grundlag for aftaler om teknisk rådgivning og bistand i bygge- og anlægsbranchen – også kendt som Rådgiveraftalen, og i forbindelse med de nye aftalevilkår, er ABR blevet ændret, og der er indtil videre kommet tre nye ydelsesbeskrivelser i form af Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018, Bygherrerådgivning 2019, samt Anlæg 2019. De nye regler kan tages i anvendelse fra 1. januar 2019, og her får du chancen for at lære at anvende dem i praksis på vores ABR18-kursus.

ABR 18 indeholder en gennemgribende ændring af de regler, som vi kender fra ABR 89 rådgivningsaftalen. Ændringerne indebærer desuden en harmonisering af ABR 18 med de regler, som vi i forvejen kender fra AB 92/ABT 93, og som videreføres i de nye AB 18/ABT 18.

På dette ABR 18-kursus gennemgår vi ABR 18 fra start til slut med relevante nedslagspunkter, ligesom vi får tid til at se på Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018, og hvilke nye tiltag disse indeholder. I takt med at de øvrige ydelsesbeskrivelser offentliggøres, vil disse tillige blive berørt i det omfang tiden rækker