ABR 18 og Rådgiveraftalen – i praksis

07. okt
Molio

HUSET Middelfart, Middelfart

Info & tilmelding

Få styr på alt det vigtigste og få mest muligt ud af rådgiveraftalen

ABR 18 afløser ABR 89 – og på kurset får du en gennemgang af den nye ABR 18 – samt en indføring i den tekniske rådgivnings juridiske grundlag med rådgiveraftalen, gennemgang af relevant retspraksis/cases og aktiv dialog set med både juristens og teknikerens øjne.

Hvad lærer jeg?
Du får en grundig og praktisk gennemgang af reglerne i ABR 18 med fokus på reglernes betydning i forbindelse med udarbejdelse af rådgiveraftale.  Du får et generelt indblik i, hvor ABR 18 adskiller sig særligt fra ABR 89.

NB! Kurset fokuserer på ABR 18 – så du får ikke en omfattende gennemgang af ændringerne. Det gør du til gengæld på kurset ABR 18 – hvad er nyt ift. ABR 89

Du får reglerne illustreret ved praktiske eksempler. Og du får især sat fokus på retspraksis og en nyttig viden om de vigtigste faldgruber.

Du får derved overblik over forholdet mellem klient og rådgiver, og nyttige input til, hvordan du kan udarbejde aftalen – og hvordan du kan håndtere aftalegrundlaget i praksis.

Du vil også få rig lejlighed til at indgå i aktiv dialog med underviserne og de øvrige kursusdeltagere mhp. at få aktualiseret undervisningen. Og du kan roligt spørge løs for underviserne dækker tilsammen både jurist- og teknikervinklen.

Indhold
Gennemgang af reglerne om teknisk rådgivning (ingeniør- og arkitektrådgivning) på grundlag af ABR 18:

Du kommer gennem alle de vigtigste temaer i ABR´en – og du får illustreret reglerne med en række praktiske eksempler fra alt fra store offentlige projekter til små private sager.  Du vil her også få gennemgået retspraksis og få gennemgået en række afgørelser til underbygning af undervisningen. Og du vil blive udførligt orienteret om de vigtigste (dem med størst vægt og de hyppigst forekommende) faldgruber.

Vi guider dig gennem hele ABR en, men fokuserer særligt på det, du som praktiker har mest behov for og hvor du kan gøres ansvarlig, herunder: – Ansvarsreglerne – herunder ansvar for fejl og forsømmelser – Typiske rådgiveraftaler – Budgetansvar – Ydelsesbeskrivelsen rettigheder og pligter – Honorarformer / Muligheder for ekstra honorarer – Bygherrens muligheder for at standse, opsige, ophæve og/eller udskyde opgaver – Konkrete tvister

Du får det hele serveret i et ping-pong mellem tekniker og jurist, så du får emnet illustreret og aktualiseret gennem både advokatens teoretiske vinkel og den mere praktiske teknikervinkel.

Vi vil meget gerne have gang i en aktiv dialog mellem dig og vores meget vidende undervisere, så vær endelig på mærkerne mht. at få spurgt godt ind til alt om ABR.

Målgruppe
Rådgivere der ønsker et grundlæggende kendskab til ABR 18 – både for at få reglerne generelt opdateret og aktualiseret, og for at få et generelt indblik i, hvad der er af nyt i ABR 18 ift. ABR 89.  Der vil således blive forudsat et vist forudgående kendskab til reglerne i ABR en fra kursusdeltagernes side.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Vores kursister siger  “Rigtig godt kursus”

Undervisere
Partner, advokat (L) Steen Hellmann, Advokatpartnerselskabet VILTOFT Produktionsleder, arkitekt MAA Byggeøkonom Ronny Niemann, JJW Arkitekter
Steen Hellmann har siden 2000 rådgivet inden for entrepriseret, kontraktret og udbudsret med udgangspunkt i bygge- og anlægssektoren. Steen Hellmann behandler løbende erstatningsansvarssager for tekniske rådgiveres ansvarsforsikringsselskaber og har derigennem et stort kendskab til tekniske rådgiveres juridiske forhold. Sideløbende med sit virke som advokat varetager Steen Hellmann undervisnings- og foredragsvirksomhed inden for entreprise- og udbudsret, ligesom Steen Hellmann fra 2000-2011 var manuduktør og ekstern lektor på Københavns Universitet i formueret (erstatningsret, aftaleret, køberet og ejendomsret).

Ronny Niemann har siden 1996 arbejdet som Bygningskonstruktør i Arkitektbrancen, fra 2006 til 2013 desuden arbejdet med Arkitektansvarssager hos Tryg forsikring. Har undervist på Byggeøkonomuddannelsen og på Forsikringsakademiet om byggeriets ansvarsforsikringer. Det seneste år har han været ansat hos JJW Arkitekter, med ansvar for kontrakter, kvalitetssikring, IT og resourcestyring.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.