ABR 18 – hvad er nyt ift. ABR 89

11. okt
Molio

Wihlborgs Konference

Info & tilmelding

– Kom helt på forkant og vær først til at få indblik i alle de vigtigste ændringer – og hvad de betyder i praksis.

Formål
At give de ledende teknikere, der beskæftiger sig med bygge- og anlægsvirksomhed øget forståelse af de nye juridiske regler, der regulerer udbud samt forholdet mellem bygherren og entreprenøren.

Kurset giver dig en solid viden om alt det nye i ABR18 ift. ABR89.

Du kommer dermed helt på forkant med de kommende regler – og her dermed et nyttigt forspring når reglerne træder endeligt i kraft.

Indhold
Du får: – Baggrunden for ændringerne – Gennemgang af ABR18 s nye struktur – Overblik over ændringerne og deres konsekvenser

NB! Kurset fokuserer udelukkende på ændringerne i ABR 18 ift. ABR 89 – så du får ikke en omfattende gennemgang af det samlede ABR 18. Det gør du til gengæld på kurset ABR 18

Målgruppe
Arkitekter, ingeniører og andre teknikere, der beskæftiger sig med udbud og kontraktindgåelse, tilsyn og administration ved bygge- og anlægsarbejder.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Underviser
Partner, advokat Steen Hellmann, Advokatpartnerselskabet VILTOFT.

Steen Hellmann har siden 2000 rådgivet inden for entrepriseret, kontraktret og udbudsret med udgangspunkt i bygge- og anlægssektoren.
Steen Hellmann behandler løbende erstatningsansvarssager for tekniske rådgiveres ansvarsforsikringsselskaber og har derigennem et stort kendskab til tekniske rådgiveres juridiske forhold. Sideløbende med sit virke som advokat varetager Steen Hellmann undervisnings- og foredragsvirksomhed inden for entreprise- og udbudsret, ligesom Steen Hellmann fra 2000-2011 var manuduktør og ekstern lektor på Københavns Universitet i formueret (erstatningsret, aftaleret, køberet og ejendomsret).

Rabat 4 for 3
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Molio forbeholder sig ret til ændringer