AB 18 – hvad er nyt ift. AB 92

29. jan
Molio

HUSET, Hindsgavl Alle 2, Middelfart

Info & tilmelding

AB 18 – hvad er nyt ift. AB 92?
  – Kom helt på forkant – vær først til at få indblik i alle de vigtigste ændringer – og hvad de betyder i praksis.

Kort beskrivelse
Hele AB-systemet er til revision. Du får her solidt indblik i ændringerne i det kommende AB 18 ift. AB 92. Det er betydelige ændringer af stor betydning for byggeriet.

Vi giver dig baggrunden for ændringerne, gennemgang ændringerne og du får mulighed for at spørge ind til det hele. Og endda til én der har været med til at udforme det nye AB-system.

Formål / udbytte
At give de ledende teknikere, der beskæftiger sig med bygge- og anlægsvirksomhed øget forståelse af de nye juridiske regler, der regulerer udbud samt forholdet mellem bygherren og entreprenøren.

Kurset giver dig en solid viden om alt det nye i AB 18 ift. AB 92.

Du kommer dermed helt på forkant med de kommende regler og her dermed et nyttigt forspring når reglerne træder endeligt i kraft.

Indhold
Du får: – Baggrunden for ændringerne – Gennemgang af AB18 s nye struktur – Overblik over ændringerne og deres konsekvenser

NB: Kurset fokuserer udelukkende på ændringerne i AB18 ift. AB92 så du får ikke en omfattende gennemgang af det samlede AB 18. Det gør du til gengæld på kurset Byggeriets Hverdagsjura

Målgruppe
Arkitekter, ingeniører og andre teknikere, der beskæftiger sig med udbud og kontraktindgåelse, tilsyn og administration ved bygge- og anlægsarbejder.

Undervisere
Projektdirektør, cand.jur., ingeniør, Henrik Fausing (Dansk Byggeri). Henrik Fausing er Dansk Byggeris repræsentant i AB-udvalget.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed samtidig og betal kun for 3.  Rabatter kan ikke kombineres.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.