AB 18 – hvad er nyt ift. AB 92

08. sep
Molio

HUSET Middelfart, Middelfart

Info & tilmelding

Indhold og formål

  • Baggrunden for ændringerne.
  • Gennemgang af AB 18’s nye struktur.
  • Overblik over ændringerne og deres konsekvenser.

    Og du får mulighed for at spørge ind til det hele. Og endda til én der er med til at udforme det nye AB-system.

 

NB: Kurset fokuserer udelukkende på ændringerne i AB 18 ift. AB 92, så du får ikke en omfattende gennemgang af det samlede AB 18. Det gør du til gengæld på kurset Byggeriets Hverdagsjura.

Udbytte

Du får – som (ledende) tekniker – en stærkt øget forståelse af de nye juridiske regler, der regulerer udbud samt forholdet mellem bygherren og entreprenøren.

Målgruppe og forudsætninger

Arkitekter, ingeniører og andre teknikere, der beskæftiger sig med udbud og kontraktindgåelse, tilsyn og administration ved bygge- og anlægsarbejder.

Baggrund

Byggeriets aftalesystem (AB-systemet) har en lang historie. De første sæt standardvilkår for byggearbejder blev udarbejdet i slutningen af 1800-tallet og er siden blevet revideret med ca. 20 års mellemrum.

Efter endog meget grundige og årelange arbejder med systemet i et udvalg bestående af repræsentanter for byggeriets centrale aftaleparter blev det nye AB-system offentliggjort den 21. juni 2018.
AB-udvalget har anbefaler de nye standardvilkår anvendt fra den 1. januar 2019.

Læs meget mere om dette arbejde og hvilke aftaletekster, der kom ud af det her.

AB erne er ikke lov, men såkaldte agreed documents. Derfor skal AB i princippet aftales i hver enkelt sag for at være gældende.