Kalender

AB92 for ikke-jurister – intensiv entrepriseret

AB92 - Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder - indgår som et ud af en række standarddokumenter, såkaldte agreed documents, som bruges til at indgå aftaler om entrepriser. Størsteparten af større entrepriseaftaler bliver indgået på baggrund af AB92. AB92-kurset giver dig kendskab til de regler og kontraktforhold, som er væsentlige i Læs mere »

Certificering i udbudsret for forsyningssektoren

Dette kursus giver et indgående kendskab til forsyningsvirksomhedsdirektivet. Du får et målrettet uddannelsesforløb, der klæder dig på i forhold til praktisk juridisk håndtering af offentlige udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. I alt 6 kursusdage + certificering På denne uddannelse får du grundig indføring i forsyningsvirksomhedsdirektivet og hele udbudsprocessen. Du får  værdifulde værktøjer og metoder til at støtte Læs mere »

Udbudsloven for ikke-jurister

En grundig introduktion til den nye udbudslov! Har du brug for at få helt styr på udbudsreglerne? Og har du brug for et overblik over, hvordan du skal bruge dem i praksis? På dette kursus får du en solid basis for at arbejde med udbud og undgå alvorlige, konsekvensfyldte juridiske fodfejl. Du får et godt Læs mere »

Certificering i udbudsret

På Nohrcons Certificering i udbudsret får du et indgående kendskab til udbudsloven. Du bliver klædt på i forhold til praktisk juridisk håndtering af offentlige udbud og får indblik i juraen hele vejen gennem udbudsprocessen. I alt 7 kursusdage + certificering Gennem uddannelsen får du værdifulde værktøjer og metoder til at støtte dig i dit daglige Læs mere »

Sammen om fremtiden

- Offentlig-privat topmøde 2018 KL, Danske Regioner, FTF, KommuneKredit og Dansk Erhverv afholder konference om, hvordan vi sammen skaber rammen for videreudvikling af vores fælles velfærd. Det sker med udgangspunkt i konkrete erfaringer og gode eksempler på offentlig-privat samarbejde. Offentlig service og velfærd kræver stærke alliancer mellem offentlige og private aktører. Men hvad er nøglen Læs mere »

Prækvalifikation af tilbudsgivere

Mange tilbudsgivere oplever, at prækvalifikation kræver mange ressourcer, uden at det ønskede resultat opnås. Andre tror, at prækvalifikation blot er en formssag og bliver overraskede, når de ikke er kommet i betragtning Prækvalifikation og udfyldelse af ESPD handler om meget mere end opfyldelse af formalia. Det er mindst lige så vigtigt, at eksempelvis referencerne er Læs mere »

Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil

Kurset udbydes i samarbejde med JUC. Mange er specialister i praktisk håndtering af enten udbuds- entreprise- eller forsikringsret. Det er dog de færreste, der mestrer den helt særlige kombination der opstår, hvor udbuds- entreprise- og forsikringsret mødes i praksis. De tre områder modarbejder og saboterer ofte hinanden indbyrdes. Hvis der alene er taget stilling til Læs mere »

Sådan bruger du ESPD i udbud

På dette kursus får du et overblik over de udfordringer, der kan være forbundet med brugen af ESPD’et samt svar på alle de spørgsmål, som du måtte have i forhold hertil. Siden 28. januar 2016 har alle danske ordregivere skullet anvende Europa-Kommissionens standardformular for det fælleseuropæiske udbudsdokument – også kaldet ESPD’et. Fra april sidste år Læs mere »

AB18 og forskellen til AB92

Vi forventer, at de nye AB-regler kommer i løbet af foråret 2018. Få indblik i de nye regler og forskellen til AB92 på dette spændende AB18-kursus. De nye AB-regler skulle efter planen komme i løbet af foråret 2018. Vi forventer, at de endelige udgaver kan vedtages og offentliggøres i maj 2018. På dette kursus om Læs mere »

AB18 og forskellen til AB92

Vi forventer, at de nye AB-regler kommer i løbet af foråret 2018. Få indblik i de nye regler og forskellen til AB92 på dette spændende AB18-kursus. De nye AB-regler skulle efter planen komme i løbet af foråret 2018. Vi forventer, at de endelige udgaver kan vedtages og offentliggøres i maj 2018. På dette kursus om Læs mere »