Kalender

Har du styr på bæredygtig bygningsrenovering? – ONLINE

Få styr på miljøkrav og begreber samt nytten af standarder og dokumentation i udbudsmaterialet. Bæredygtig bygningsrenovering handler ikke kun om at reducere energiforbrug. Rigtig mange miljøproblematiske stoffer er anvendt i årtier i dansk byggeri. Samtidig er der i stigende omfang behov for at kunne genanvende gamle byggematerialer ved renoveringen af hensyn til faldende mængder af Læs mere »

Lær at referere standarder i udbudsmaterialet – ONLINE

Brug mere af udbudslovens § 41 ved tekniske specifikationer. Ved du, hvordan du anvender anerkendte standarder i offentlige udbud? Hvis ikke, så prøver vi noget helt nyt med et online kursus, så du kan følge det fra din hjemmearbejdsplads. Tjek om du trænger til kursus her: http://dansense.dk/reference-til-standarder-i-udbud Kan du ikke forstå standardiseringskoden, eller finde den Læs mere »

Har du styr på bæredygtig bygningsrenovering? – ONLINE

Få styr på miljøkrav og begreber samt nytten af standarder og dokumentation i udbudsmaterialet. Bæredygtig bygningsrenovering handler ikke kun om at reducere energiforbrug. Rigtig mange miljøproblematiske stoffer er anvendt i årtier i dansk byggeri. Samtidig er der i stigende omfang behov for at kunne genanvende gamle byggematerialer ved renoveringen af hensyn til faldende mængder af Læs mere »

Entreprenørprojektering

Du får overblik over reglerne om entreprenørprojektering (systemleverancer og funktionsudbud), herunder indholdet og konsekvenserne af de bestemmelser om emnet, der er indsat i det nye AB-system (AB 18, ABR 18 og ABT 18).Særlige fokuspunkter er ansvarsforholdene mellem bygherre, rådgiver og entreprenør samt håndteringen af mangler og ekstraarbejder, når entreprenøren skal forestå projekteringen helt eller delvist. Læs mere »

Contract Management for udbudssektoren

På Nohrcons kursus om contract management af udbud får du inspiration til, hvordan I kan skabe overblik over kontraktforholdet og identificere, analysere og håndtere juridiske, finansielle og operationelle risici, så kontraktens resultatkrav opfyldes som aftalt. Contract Management af udbud Har du styr på, hvordan din organisation får det maksimale udbytte af jeres indkøbskontrakter? Nohrcon giver Læs mere »

Byggeriets Hverdagsjura – AB 18 komplekset

Brug to effektive dage med Entrepriseret Du får en øget forståelse af de juridiske regler i AB 18 komplekset. Hovedvægten lægges på forholdet mellem bygherre, rådgiver og entreprenør. Desuden får du det i en helt opdateret version iht. det nye AB-system - og endog leveret af en af forfatterne af reglerne.

2-dages kursus i innovative indkøb, Køge

Hvorfor et kursus i innovative indkøb? Velfærdssamfundet står overfor massive udfordringer som følge af den demografiske udvikling og målene for grøn omstilling. Det kræver nytænkning og innovation ift. kernevelfærd og klimamål, og at det offentlige og private sammen mobiliserer kræfterne. Kommunale udbud og indkøb spiller en væsentlig rolle som motor for at finde nye løsninger Læs mere »

2-dages kursus i innovative indkøb, Middelfart

Hvorfor et kursus i innovative indkøb? Velfærdssamfundet står overfor massive udfordringer som følge af den demografiske udvikling og målene for grøn omstilling. Det kræver nytænkning og innovation ift. kernevelfærd og klimamål, og at det offentlige og private sammen mobiliserer kræfterne. Kommunale udbud og indkøb spiller en væsentlig rolle som motor for at finde nye løsninger Læs mere »

ABT 18 i praksis

Fokuseret gennemgang af de regelsæt totalentreprenøren anvender ved tilbudsafgivelse til bygherren (ABT 18) og tilbudsindhentning hos rådgivere (ABR 18), underentreprenører (AB 18) og leverandører (salgs- og leveringsbetingelser) Formål og udbytte Du får overblikket over de rettigheder, forpligtelser og misligholdelsesbeføjelser, som ”AB 18 komplekset” giver parterne, der indgår i en totalentreprisesammenhæng. Du får også fremhævet den Læs mere »

ABR 18 og Rådgiveraftalen – i praksis

Få styr på alt det vigtigste og få mest muligt ud af rådgiveraftalen. Et af meget få kurser der har fået maksimale 5,0 i evaluering. ABR 18 har afløst ABR 89 - og på kurset får du en gennemgang af den nye ABR 18 - samt en indføring i den tekniske rådgivnings juridiske grundlag med Læs mere »