Kalender

Indkøb handler om velfærd – ny fælleskommunal indkøbsstrategi

Hvad er de væsentligste fælles målsætninger for udviklingen af det kommunale indkøb frem mod 2020, og hvilke indsatser skal bringe os derhen? Udbytte Formål Temadagen vil fungere som startskud for et ambitiøst arbejde med at styrke kommunernes indkøb. På temadagen vil kommunerne i fællesskab tage hul på en række af de drøftelser, der skal folde Læs mere »

Hvad er prisen? Konference om transaktionsomkostninger ved offentlige udbud

Center for forskning i offentlig-privat samspil (COPS) og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen inviterer til konference i DGI-byen den 28. august 2017. Få indblik i den seneste viden om private virksomheders transaktionsomkostninger ved tilbudsafgivning på offentlige udbud. Hør offentlige ordregivere og virksomheder give hver deres bud på, hvordan effektive udbud kan få transaktionsomkostningerne ned. Deltagelse er gratis, Læs mere »

Evalueringsmetoder, gængse evalueringsmetoder (København)

En spændende formiddag baseret på både teoretiske oplæg, erfaringsudveksling og praktiske anbefalinger! På bagrund af klagenævnets praksis, udbudslovens bestemmelser og de hyppigst anvendte evalueringsmetoder drøfter vi, hvordan man konkret kan tilrettelægge sit udbudsmateriale og derigennem også sine evalueringsmetoder. På baggrund af drøftelserne vil vi komme med både anbefalinger og do’s and dont’s i anvendelsen af Læs mere »

Rådgiveransvar i byggeriet

Få styr på reglerne, de værste faldgruber, lær af de bedste sager - og spar dig for en masse bøvl og unødige udgifter. Hvad lærer jeg? Du får grundigt indblik i rådgiveransvar i byggeriet, herunder grundlæggende erstatningsret. Det hele er målrettet de gængse hovedsituationer, dvs. almindeligt projektansvar, tilsynsansvar, ansvar for udbudsfejl etc. Du får også Læs mere »

Evalueringsmetoder, gængse evalueringsmetoder (Aalborg)

En spændende formiddag baseret på både teoretiske oplæg, erfaringsudveksling og praktiske anbefalinger! På bagrund af klagenævnets praksis, udbudslovens bestemmelser og de hyppigst anvendte evalueringsmetoder drøfter vi, hvordan man konkret kan tilrettelægge sit udbudsmateriale og derigennem også sine evalueringsmetoder. På baggrund af drøftelserne vil vi komme med både anbefalinger og do’s and dont’s i anvendelsen af Læs mere »

Byggeriets Hverdagsjura

Brug to effektive dage med Entrepriseret - og bliv skarp på AB92, ABT93, Tilbudsloven OBS! Kurset afholdes over to dage og er med overnatning Hvad lærer jeg? Du får en øget forståelse af de juridiske regler, der regulerer udbud og forholdet mellem bygherren og entreprenøren. Indhold Entrepriseret Tilbudsindhentningsloven for off. byggeri (denne del fylder ca. Læs mere »

Udbudsregler for tilbudsgivere

Hvordan styrer du tilbudsudarbejdelse fra I har besluttet at byde frem til tilbuddet er afleveret i rette tid hos kunden. På kurset lærer du, hvordan du styrer og koordinerer tilbudsskrivning med input fra mange sider i en struktureret proces, der sikrer, at resultatet bliver et konsistent, kundefokuseret vindende tilbud afleveret til tiden. Kursusform Workshop om Læs mere »

ABR 89

- få styr på alt det vigtigste og få mest muligt ud af rådgiveraftalen Gennemgang, rådgiveraftale, retspraksis/cases, aktiv dialog set med både juristens og teknikerens øjne Hvad lærer jeg? Du får en grundig og praktisk gennemgang af reglerne i ABR 89 med fokus på reglernes betydning i forbindelse med udarbejdelse af rådgiveraftale. Du får reglerne Læs mere »

Vindende tilbudsskrivning

I forbindelse med tilbudsskrivning er det vigtigt, at alle involverede kender og forstår både deres egen og de øvrige teammedlemmers rolle i tilbudsgivningsprocessen. Workshoppen præsenterer en praktisk, genanvendelig proces til brug for planlægning og udvikling af vindende tilbud, uafhængig af kundetype. Shipleys metoder til tilbudsskrivning gør det muligt at producere kundefokuserede tilbud af høj kvalitet Læs mere »

Vindende Salgs- og Tilbudsstrategi

Vindende salgs- og tilbudsstrategi fokuserer på tre hovedproblemstillinger: Hvordan du positionerer din virksomhed til at blive opfattet som en relevant leverandør i de sammenhænge du ønsker det Hvordan du finder og udvælger de udbud, du vil byde på Hvordan du tilrettelægger en vindende salgs- og tilbudsstrategi, når du har besluttet dig for at udarbejde et tilbud Læs mere »