Kalender

Vindende tilbudsskrivning

I forbindelse med tilbudsskrivning er det vigtigt, at alle involverede kender og forstår både deres egen og de øvrige teammedlemmers rolle i tilbudsgivningsprocessen. Workshoppen præsenterer en praktisk, genanvendelig proces til brug for planlægning og udvikling af vindende tilbud, uafhængig af kundetype. Shipleys metoder til tilbudsskrivning gør det muligt at producere kundefokuserede tilbud af høj kvalitet Læs mere »

Indkøb af licenser (København)

Gratis morgenmøde vedrørende indkøb af licenser. Vi oplever, at licenser giver problemer, i forhold til hvordan dette håndteres inden for udbudsreglerne. Ofte er en IT-anskaffelse intet andet end en forlængelse eller forøgelse af de licenser, der gør, at myndighedens systemer kan fungere. Hvornår kan et udbud begrænses til en licenstype eller en leverandør, og hvornår Læs mere »

Kravspecifikationer i praksis

Dette halvdagskursus giver dig en grundig introduktion til, hvordan du strukturerer og skriver en god kravspecifikation til brug for offentlige udbud.

Evaluerings- og pointmodeller i praksis (Aarhus)

Efter et år med Udbudsloven og kravet om offentliggørelse af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet har det vist sig at være en udfordring at indfri kravet. Det er komplekst at overholde Udbudsloven og samtidig tage alle de kommercielle og økonomiske faktorer, der er relevante for dit køb, i betragtning. Der er derfor god grund til at overveje Læs mere »

Indkøb af licenser (Aalborg)

Gratis morgenmøde vedrørende indkøb af licenser. Vi oplever, at licenser giver problemer, i forhold til hvordan dette håndteres inden for udbudsreglerne. Ofte er en IT-anskaffelse intet andet end en forlængelse eller forøgelse af de licenser, der gør, at myndighedens systemer kan fungere. Hvornår kan et udbud begrænses til en licenstype eller en leverandør, og hvornår Læs mere »

ABT93 for ikke-jurister

Har du overblik over, hvad du skal være opmærksom på, når du indgår totalentrepriseaftaler? På dette ABT93-kursus får du en grundig introduktion til ABT93 (Almindelige Betingelser for Totalentreprise). På dette kursus om ABT 93 vil du få et godt indblik i, hvad de mest almindelige faldgruber er ved indgåelse af totalentrepriseaftaler. Samtidig vil forskellen til Læs mere »

AB92 for ikke-jurister – intensiv entrepriseret

AB92 - Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder - indgår som et ud af en række standarddokumenter, såkaldte agreed documents, som bruges til at indgå aftaler om entrepriser. Størsteparten af større entrepriseaftaler bliver indgået på baggrund af AB92. AB92-kurset giver dig kendskab til de regler og kontraktforhold, som er væsentlige i Læs mere »

Contract Management for udbudssektoren

Kursusbeskrivelse   På ”Contract Management for udbudssektoren” får du viden om, hvordan du følger op på kontrakternes resultatkrav, så din organisation får det maksimale udbytte af jeres indkøbskontrakter. Du får: inspiration til, hvordan I kan skabe overblik over kontraktforholdet, og bedre kan identificere, analysere og håndtere juridiske, finansielle og operationelle risici. I denne forbindelse vil vi bl.a. fokusere på Læs mere »

Entreprisekontrakter i praksis

Med udgangspunkt i AB92 gennemgås konkrete eksempler på vilkår i entreprisekontrakter og overvejelser, der ligger bag. Målet med kurset er, at du bagefter er i stand til at lave klare aftaler, fordi du har taget de rigtige hensyn og stillet de rigtige spørgsmål ved forhandling af kontrakter og efterfølgende bruger kontrakterne konstruktivt til at gennemføre Læs mere »

Contract Management i byggeriet

Komplekse og langvarige kontrakter bliver ofte forhandlet uden fokus på, at kontrakten og styringen af kontrakten er grundlæggende for at forebygge tvister og konflikter i kontraktforløbet. Det er ikke usædvanligt at se, at når kontrakten er underskrevet, bliver den lagt i skuffen og kun taget op for det tilfælde, at parterne er uenige om rettigheder Læs mere »