IT-standardkontrakter

På siden kan du finde oplysninger om K01-standardkontrakt for kortvarige it-projekter, K02-standardkontrakt for længerevarende it-projekter, og K03-Standardkontrakt for agile it-kontrakter.

Baggrunden for at udarbejde standardkontrakter er at gøre det nemmere at indgå kontrakter om indkøb af it-systemer, både for kunde og for leverandør, samt at skabe et fælles paradigme for udarbejdelse af it-kontrakter.

Læs mere på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside

K01-standardkontrakt for kortvarige it-projekter
K01 har til formål at erstatte brugen af standardkontrakt for standardiserede edb-systemer K18 fra 1992. K01 er målrettet leverance af standardprodukter, hvortil der kun i begrænset omfang skal ske specialtilpasninger m.v. Kontrakten er tilstræbt udformet således, at den i videst muligt omfang opfylder statslige institutioners behov i forbindelse med moderne it-anskaffelser, men kan også anvendes af kommuner og andre offentlige myndigheder. Hent kontrakten på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

K02-standardkontrakt for længerevarende it-projekter
K02-standardkontrakt for længerevarende it-projekter. Dansk IT, IT-Branchen og IT- og Telestyrelsen har på vegne af Statens it-råd færdigforhandlet K02 i november 2007. K02 er en standardkontrakt for længerevarende it-projekter og afløser statens standardkontrakt K33. K02 er velegnet til større komplekse it-projekter, som indebærer faseopdelte delleverancer. Hent kontrakten på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

K03-standardkontrakt for agile it-projekter
Kontrakten er målrettet større faseopdelte it-projekter, hvori udviklings- og implementeringsydelser har stor vægt. Den tager udgangspunkt i projektledelses- og udviklingsmodeller, som offentlige myndigheder har erfaring med at bruge. Den tager også højde for den økonomiske ramme, der gør sig gældende i staten.

Kontrakten kan bruges i sammenhæng med den fællesoffentlige it-projektmodel.

K03 består, ud over selve kontrakten, af 16 bilag. Til kontrakten hører også to vejledninger. Den ene indeholder supplerende information og gode råd om brugen af kontraktens enkelte bestemmelser. Den anden vejleder om K-kontrakternes sammenhæng til den fællesstatslige it-projektmodel. Hent kontrakten på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.