IKU-værktøj

IKU - Indikator for Konkurrenceudsættelse - viser, hvor stor en andel af de kommunale opgaver, der bliver konkurrenceudsat.

Med værktøjet kan man se kommunernes samlede IKU, IKU på hovedkontoniveau og IKU på hovedfunktionsniveau.

KL’s IKU-Værktøj 2019

Metodebeskrivelse
Når værktøjet åbnes, fremkommer en menu. Her udvælges den ønskede kommune samt op til fem kommuner, som man ønsker at sammenligne den valgte kommune med.

  • Når kommunerne er valgt, kan der enten vælges en samlet IKU oversigt eller en opgørelse af en specifik hovedkonto ved at klikke på det pågældende faneblad bunden. Herved fremkommer der et ark med den valgte hovedkonto, hvor også de underliggende hovedfunktioner fremgår.
  • Ønskes en anden hovedkonto eller andre sammenligningskommuner navigeres der med fanebladende i bunden af arket.
  • Knappen udskriv alle ark udskriver automatisk alle tabeller. Ønskes en enkelt hovedkonto udskrevet, gøres dette på vanlig vis via Excelmenuen, når den ønskede hovedkonto er vist.