IKA’s udbudsskabeloner

Foreningen af offentlige indkøbere - IKA - har udformet skabeloner til brug for udbud af varer henholdsvis tjenester.

Skabelonerne indeholder de udbudsbetingelser, kontraktvilkår og bilag, der typisk anvendes ved et vareudbud henholdsvis et udbud af tjenesteydelser.

Skabelonerne er vejledende og ikke udtryk for, hvordan de konkrete udbud skal formuleres eller opbygges. Det er således altid nødvendigt at foretage en konkret vurdering af det indholdsmæssige i forhold til det aktuelle udbud.

Du finder skabelonerne her:

Varer

IKA’s udbudsskabelon, udbud af varer

IKA’s vareskabelon begrænset udbud og udbud med forhandling

Tjenesteydelser

IKA’s udbudsskabelon_-_udbud af tjenesteydelser

IKA’s Tjenesteydelsesskabelon – begrænset udbud og udbud med forhandling