Kursus

Entreprenørprojektering

- Systemleverancer og funktionsudbud Vores bedst evaluerede kursus i 2018! Formål og udbytte På dette kursus får du overblik over reglerne om entreprenørprojektering (systemleverancer og funktionsudbud), herunder indholdet og konsekvenserne af de bestemmelser om emnet, der er indsat i det nye AB-system (AB 18, ABR 18 og ABT 18). Særlige fokuspunkter er ansvarsforholdene mellem bygherre, Læs mere »

Rådgiveransvar i byggeriet

Få styr på reglerne, de værste faldgruber, lær af de bedste sager - og spar dig for en masse bøvl og unødige udgifter. Hvad lærer jeg? Du får grundigt indblik i rådgiveransvar i byggeriet, herunder grundlæggende erstatningsret. Det hele er målrettet de gængse hovedsituationer, dvs. almindeligt projektansvar, tilsynsansvar, ansvar for udbudsfejl etc. Du får også Læs mere »

Hvad er nyt i AB 18, ABT 18 og YBL 18?

Få overblikket: Hvad er nyt i AB 18, ABR 18, ABT 18 og YBL 18? Formål og udbytte Hele AB-systemet og Ydelsesbeskrivelserne er blevet revideret i 2018 og anbefales anvendt fra 1. januar 2019. Det har aldrig været mere relevant at opdatere sig selv, sine kolleger og medarbejdere på alt det nye og det mest Læs mere »

Projekteringsledelse i praksis

Projekteringsledelse er et komplekst emne og kræver mange færdigheder. På dette kursus bliver du klædt på til at håndtere og overskue projekteringsledelse. Projekteringslederen skal kunne overskue hele byggeprocessen og sætte sig ind i de udfordringer, som kan opstå hele vejen igennem processen fra tilbud over tidsplan til færdiggørelse. Du får på dette kursus en bred Læs mere »

Aftale om teknisk rådgivning ABR 18 og ydelsesbeskrivelser

På dette ABR 18-kursus får du en grundig gennemgang af de nye regler i ABR 18 og ydelsesbeskrivelserne og en indføring i, hvordan du skal bruge dem i praksis. ABR 18 er det fælles grundlag for aftaler om teknisk rådgivning og bistand i bygge- og anlægsbranchen – også kendt som Rådgiveraftalen, og i forbindelse med Læs mere »

Forsyningsvirksomhedsdirektivet for ikke-jurister

På dette intensive kursus om Forsyningsvirksomhedsdirektivet får du et overblik over og introduktion til de regler, der gælder for forsyningsvirksomheders indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder i henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivet og i visse tilfælde udbudsloven. Du får indføring i den jura, der gælder for en udbudsprocedure, og indblik i hvor problemstillingerne typisk opstår Læs mere »

Certificering i udbudsret for forsyningssektoren

På Nohrcons Certificering i udbudsret for forsyningssektoren får du grundig indføring i forsyningsvirksomhedsdirektivet og hele udbudsprocessen. Du får  værdifulde værktøjer og metoder til at støtte dig i arbejdet, og du får koblet din udbudsretlige forståelse sammen med de strategiske og forretningsmæssige mål.   Programmet er skræddersyet for praktikere, og der er lagt stor vægt på Læs mere »

AB 18 for ikke-jurister – intensiv entrepriseret

På dette AB18-kursus får du en grundig indføring i de nye AB-regler og et overblik over den grundlæggende entrepriseret fra aftaleindgåelse til ekstraarbejder. Over 1.000 tilfredse kursister har gennem årene deltaget på Nohrcons basiskursus om de gældende AB-vilkår - er du den næste? Byggeriet har fået nye aftalevilkår, som kan tages i anvendelse fra 1. Læs mere »

AB 18 for ikke-jurister – intensiv entrepriseret

På dette AB18-kursus får du en grundig indføring i de nye AB-regler og et overblik over den grundlæggende entrepriseret fra aftaleindgåelse til ekstraarbejder. Over 1.000 tilfredse kursister har gennem årene deltaget på Nohrcons basiskursus om de gældende AB-vilkår - er du den næste? Byggeriet har fået nye aftalevilkår, som kan tages i anvendelse fra 1. Læs mere »