Dynamisk indkøbssystem

Et dynamisk indkøbssystem er en fuldt elektronisk indkøbsproces. Proceduren kan anvendes til “sædvanlige indkøb”, hvilket vil sige, at indkøb af samme varer foretages jævnligt.

Et dynamisk indkøbssystem kan være et alternativ til at indgå almindelige rammeaftaler. Det åbner op for en løbende konkurrencesituation og for løbende optagelse af nye leverandører i systemet. Det dynamiske indkøbssystem kan kun gennemføres elektronisk.

Indkøb via et dynamisk indkøbssystem kan som udgangspunkt ikke strække sig over mere end fire år. Nye leverandører skal i hele systemets løbetid kunne søge om optagelse på baggrund af de fastsatte udvælgelseskriterier. Det kan derfor være en fordel at bruge dette system, hvis man som kommune ønsker løbende at teste markedet for nye leverandører.

Man sætter et dynamisk indkøbssystem i gang ved at følge processen som ved et begrænset udbud – dog må man ikke begrænse antallet af deltagere der kan optages i indkøbssystemet.

Når udbyder skal indkøbe en vare, udbydes opgaven blandt alle de leverandører, der er optaget i systemet. Opgaven tildeles efter de tildelingskriterier, der er fastsat og offentliggjort ved opstarten af det dynamiske indkøbssystem. Der er ingen tidsfrister for denne del af udbuddet. Et dynamisk indkøbssystem minder på mange punkter om rammeaftaler, men har den forskel, at det er åbent for nye leverandører under hele funktionsperioden. Desuden er der den forskel, at leverandører her kan afgive nyt tilbud i forbindelse med de enkelte indkøb, som udbyder foretager via systemet.