Den Ansvarlige Indkøber

Værktøjet, Den Ansvarlige Indkøber, hjælper dig med at stille krav om ansvarlighed i forbindelse med udbud.

Gå til Den Ansvarlige Indkøber. 

Metodebeskrivelse
Den ansvarlige indkøber hjælper offentlige indkøbere med at stille krav om ansvarlighed i forbindelse med offentlige indkøb.

Værktøjet giver mulighed for at vælge det produkt eller den ydelse, som du skal købe, og få konkrete forslag til formuleringer, som du kan bruge i dit udbudsmateriale. Du vil kunne finde forslag til formuleringer af miljøkrav, etiske krav og sociale krav.

Værktøjet giver også gode råd om hvordan du arbejder med de forskellige typer af krav, samt hvis du vil vide mere om definitioner og rammebetingelser for bruger krav og klausuler.

OBS! Værktøjet vil også indeholde forslag til formulering af arbejdsklausuler. Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter er imidlertid under revision. Når det nye cirkulære foreligger, vil Den Ansvarlige Indkøber blive opdateret.

Hvem står bag Den Ansvarlig Indkøber?
Den ansvarlige indkøber er et resultat af et samarbejde mellem Erhvervs- og Vækstministeriet v/Erhvervsstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Miljøministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Statens- og Kommunernes Indkøbs Service og Cabi i 2013.