CPV-automaten

CPV-automaten hjælper dig med at finde den rette CPV-kode, når du skal udbyde en vare, tjenesteydelse eller en bygge- og anlægsopgave. Værktøjet skelner mellem lightregimet og fuld udbudspligt af tjenesteydelser, men tager til gengæld ikke højde for de tjenesteydelser, der er undtaget udbudslovens anvendelsesområde, jf. §§21-23.

Gå til CPV-automaten. 

Metodebeskrivelse
CPV-automaten giver mulighed for dels at søge på fritekst, dels at bladre i forordningen, hvor CPV-koderne er angivet.

CPV
CPV står for Common Procurement Vocabulary, og er et fælles referencesystem for udbudte opgaver i EU. Systemet betyder, at der er en kode for hver type af vare, tjenesteydelse eller bygge- og anlægsopgave. I forbindelse med EU-udbud skal den ordregivende myndighed anføre den eller de CPV-koder, der passer på den udbudte opgave. CPV bruges af virksomheder, som ønsker at søge på udbud inden for deres forretningsområde.