Bekendtgørelser

Ved EU-udbud er det obligatorisk for ordregivere at anvende de standardformular, der findes på EU's Publikationskontors hjemmeside.

Standardformularerne omfatter bl.a. “Udbudsbekendtgørelse”, “Vejledende forhåndsmeddelelse” og “profylaksebekendtgørelse”.

Formularerne kan udfyldes online via værktøjet eNotice, som forenkler og letter udarbejdelsen og offentliggørelsen. Når bekendtgørelsen er udfyldt offentliggøres den automatisk i TED (Tender Electronic Daily). TED er en online adgang til alle bekendtgørelser om europæiske offentlige indkøb.

Ved at benytte online formularen får ordregivere mulighed for at anvende de forkortede frister ved elektronisk fremsendelse. For at anvende online versionerne kræves login og password, som nemt kan oprettes via hjemmesiden. Det er gratis at oprette sig.

Bemærk, at for at få adgang til de nye online-formularer, skal disse aktiveres i “brugerindstillinger”.

Leverandører til det offentlige kan ligeledes oprette en søgeprofil, og på tilsendt oplysninger om udbudsbekendtgørelser, der matcher deres produkter, ydelser mv.

Formularerne kan også downloades fra SIMAP’s hjemmeside i pdf-format, udfyldes og sendes til Publikationskontoret via e-mail (ojs@publications.europa.eu) eller via fax på +352 29 29 44 619, +352 29 29 44 623 eller +352 29 29 442 670. Ved brug af pdf-formaterne opnås ikke den tidsfristforkortelse, der opnås ved direkte elektronisk indberetning.