Forfatter: Trine Kronbøl

Statens fælles skabeloner

Rådgivningsenheden Statens Indkøb stiller skabeloner til rådighed for alle, der arbejder med indkøb i staten. Skabelonerne er dokumenter, hvor teksten tilpasses det konkrete indkøb eller udbud. Skabelonerne kan højst sandsynligt også skabe værdi for andre end ansatte i staten. Skabelonerne kan findes her:  

“At være eller ikke at være”: En fortælling om mindstekrav

Af Annelouise Dalgaard Pedersen og Andreas Christensen, begge partnere i Horten Advokatpartnerselskab Klagenævnet har med sin kendelse af 5. september 2019 endnu engang sat fokus på (formuleringen af) mindstekrav. Kendelsen rejser - på ny – spørgsmålet om, hvor objektivt mindstekrav skal formuleres for at kunne håndhæves. Sagen i korte træk Region Nordjylland, Region Midtjylland og Læs mere »

Kommunalt vundne udbud

Når kommunen har udarbejdet et kontrolbud, som viser sig at være bedst og/eller billigst, siger man, at kommunen selv har vundet udbuddet. Formelt annulleres udbuddet og opgaveløsningen fortsætter in-house. I 2007 blev Privatleverandørindikatoren (PLI) erstattet med Indikatoren for konkurrenceudsættelse (IKU). Formålet var at få en mere retvisende indikator for kommunernes brug af konkurrenceudsættelse. Forskellen mellem Læs mere »

Følg – eller forklar

Udbud af en opgave, hvor sociale klausuler er relevante og kan stilles lovligt, forpligter ordregiver til at anvende sociale klausuler – eller at forklare hvorfor de ikke anvendes. Det følger af "følg eller forklar"-princippet. Sociale klausuler vurderes at være relevante ved udbud af bygge- og anlægskontrakter eller tjenesteydelseskontrakter (med driftselement) vedrørende opgaver, som skal udføres Læs mere »

Erfaringsopsamling

Det er som regel lettere at håndtere et genudbud end et udbud af en opgave, der udbydes for første gang. Ved et genudbud er der jo et "gammelt" udbudsmateriale at tage udgangspunkt i. Hvis der skal ske en løbende udvikling og forbedring af opgaveløsningen er det imidlertid vigtigt, at der ved genudbuddet tages højde for Læs mere »