Antikorruptions-værktøj

Antikorruptions-værktøjet hjælper dig med at afdække korruptionsrisici ved offentlige udbud. Værktøjets officielle navn er Public Procurement Due Diligence.

Om værktøjet
Public Procurement Due Diligence kan anvendes, når du skal foretage en konkret risikovurdering. Værktøjet er specielt udviklet til små og mellemstore virksomheder og består af generel information om faremomenterne ved offentlige udbud i højrisikolande, samt et interaktivt værktøj til identifikation af specifikke risici i de forskellige faser i en udbudsproces. Ud fra denne risikovurdering gives konkrete råd og anvisninger på hvordan virksomheden kan handle, samt links til andre relevante værktøjer. Det unikke ved dette værktøj er, at risici identificeres fra virksomhedens perspektiv.

Hvem står bag antikorruptions-værktøjet?
Risikovurderingsværktøjet til offentlige udbud er en del af Business Anti-Corruption portalen, som er et offentligt-privat samarbejde mellem Danida, fem internationale partnere og konsulentvirksomheden Global Advice Network. Her findes en række frit tilgængelige anti-korruptionsværktøjer skræddersyede til små og mellemstore virksomheder, samt landeprofiler om korruptionsrisici i 50 lande.