AB92 og ABT93

AB92 er et frivilligt regelsæt som dækker aftaleforholdet mellem bygherre og entreprenør.

En lang række af byggeriets parter, repræsenterende både entreprenørside og bygherreside (og det daværende Boligministerium), har i fællesskab udarbejdet AB92, som for længst har opnået status som “byggeriets Bibel”.

AB92 dækker situationer med fag-, stor- eller hovedentreprise. Ved totalentreprise dækker “tvillingen” ABT 93.

AB92 og ABT93 er ikke nogen lov, men et såkaldt “agreed document”. Derfor skal AB i princippet aftales i hver enkelt sag for at være gældende. De to standardaftaler findes nedenfor.