AMU-kontraktuddannelserne

– kan indgå i lærlingeklausuler

Kronik af Jens Kirkegaard, Uddannelseskonsulent, Byggegruppen/AUI

Arbejdsmarkedsparter ved Asfaltindustrien og 3F ønsker at bidrage til flere uddannede og anerkendelse af AMU-kontraktuddannelserne. Det ønske passer som hånd i handske med lærlingeklausulerne.

I bygge- og anlægsbranchen findes række mindre AMU-kontraktuddannelser, der kan indgå i lærlingeklausulerne. Lærlingeklausuler baserer sig på erhvervsuddannelser Eks. Murer- og maleruddannelserne. Med en inkludering af AMU-kontraktuddannelserne vil nye arbejdsområder kunne løfte antallet af lærlinge. Hvorved vi får flere faglærte i Danmark og vi løfter det faglige niveau i bygge- og anlægsbranchen.

I forbindelse med screening af bygge- og anlægsopgaver opleves det, at en række arbejdsopgaver ikke kan omfattes af lærlingeklausuler, idet opgaven ikke er omfattet af en erhvervsuddannelse.

Et eks. En kommune sender et stykke vejarbejde i udbud. I screening af udbuddet konstateres det, af kun en mindre del af arbejde kan omfattes af lærlingeklausuler, da asfaltarbejdet ikke er omfattet af en erhvervsuddannelse. Asfaltarbejdet er omfattet af AMU-kontraktuddannelsen Vejasfaltør. Med anerkendelsen af AMU-kontraktuddannelser vil asfaltarbejdet også kunne bidrage til flere uddannede svende.

Hvad er en AMU-kontraktuddannelse?

En AMU-kontraktuddannelse er i lighed med en erhvervsuddannelse en vekseluddannelse der skifter mellem praktikophold og skoleophold. Lærlingen og virksomheden indgår en uddannelsesaftale og får løn under uddannelsen. Eks. Er vejasfaltøruddannelsen en 2-årig uddannelse der har eksisteret siden 1994. Den består 23 ugers skole og resten er praktik. Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve.

Se mere her: https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/amu-kontraktuddannelse

Hvilke AMU-kontraktuddannelser findes?

Der er i øjeblikket 7 AMU-kontraktuddannelser.

Vejasfaltør
Betonmager
Diamantskære
Maskinfører
Murerarbejdsmand
Nedriver
Stilladsmontør
Fugemontør

Hvem er den typiske AMU-kontraktlærling?

De er lige så forskellige som det øvrige arbejdsmarked. Vi ser dog at der er plads til en gruppe unge, der har dårlige skoleerfaringer. For en dels vedkommende er det den første uddannelse de færdiggør. Hermed løfter AMU-kontraktuddannelserne en gruppe mennesker der sandsynligvis ikke ville have gennemført en anden uddannelse. Med de konsekvenser det statistisk set medfører.

Konkurrer AMU-kontraktuddannelserne med erhvervsuddannelserne?

Nej, de arbejdsområder AMU-kontraktuddannelserne dækker, er ikke omfattet at en erhvervsuddannelse. De arbejdsområder AMU-kontraktuddannelserne omfatter, har historisk været udført af ufaglærte. Et stigende krav om øgede kompetencer og faglighed har dannet grundlag for at etablere AMU-kontraktuddannelserne. Det er med andre ord ufaglærte arbejdsområder som er ved at blive faglærte.

Er der andre offentlige bygherre der anerkender AMU-kontraktuddannelser til lærlingeklausuler?

Ja, Metroselskabet A/S har haft mange Stilladslærlinge på deres projekt. Femern A/S vil også tælle AMU-kontraktuddannelser med i de 500 lærlingeårsværk byggeriet af tunnelen til Tyskland skal levere.

Med anerkendelsen af og aktiv brug af AMU-kontraktuddannelserne, får udbyderen flere uddannelser i spil og derved flere strenge at spille på i udbuddet. Derved at offentlige bygge- og anlægsopgaver løfte endnu mere uddannelse end vi ser i dag. Til stor glæde for kommuner op bygge- og anlægsbranchen.