Strategi for grønne offentlige indkøb

Med strategien ’Grønne indkøb for en grøn fremtid’, der blev præsenteret forleden, sætter regeringen en udvikling i gang, hvor de offentlige indkøb bliver en afgørende forandringsmotor for at nå målsætningen om at reducere udledningen af drivhusgasser frem mod 2030.

Hvert år køber det offentlige ind for samlet set 380 milliarder kroner – fra mad i børnehaver, medicin og hospitalsudstyr til biler, byggeri og anlæg. Ifølge nye beregninger belaster de offentlige indkøb klimaet med 12 tons CO2 om året. Heraf bliver ca. 4 mio. tons udledt i Danmark. Det er første gang, der sættes tal på klimabelastningen ved offentlige indkøb, og ambitionen er, at niveauet skal reduceres med 70 procent i 2030.

Publikation: Grønne indkøb for en grøn fremtid – strategi for grønne offentlige indkøb