Aktører og initiativer i udbudsverden

Udbudsverden i dag er meget anderledes end for bare 20 år siden. I dag kan der hentes viden om udbud mange steder. For det første har en række af de aktører, som startede med at beskæftige sig afgrænsede emner i relation til udbud, fået et mere generelt fokus. For det andet er der kommet flere aktører og initiativer til. Både branche- og interesseorganisationer samt offentlige myndigheder såvel som private virksomheder udarbejder vejledninger, indsamler erfaringer og giver gode råd i forhold til håndteringen af udbud. Somme tider tilgås udbudsområdet fra en specifik vinkel. Andre gange er der bare tale om generel udbudsvejledning. Somme tider er materialet målrettet og/eller forbeholdt en specifik gruppe. Andre gange kan alle hente inspiration og vejledning.

Stigningen i vejlednings- og inspirationsmaterialer gennem årene har uden tvivl været – er – til glæde for både indkøbere og leverandører, men det har også gjort udbudsverden lidt mere kompleks. Det kan være svært at gennemskue, hvor man finder hvad – og hvad der overhovedet er at finde. Nedenfor et forsøg på at give et overblik over de forskellige aktører og initiativer og hvad hver især bidrager med.

Aktører/initiativer, der har som primære formål at beskæftige sig med indkøb og/eller udbud.

Vi starter med os selv, den resterende rækkefølge er vilkårlig. Mener du at vi har overset en eller flere aktører, så giv os gerne et tip på post@udbudsportalen.dk

Udbudsportalen er et tværoffentligt initiativ med forankring i KL. Udbudsportalen skal bidrage til at udvikle og udvide markedet for offentlige serviceopgaver via praksisnære og let tilgængelige vejledninger/værktøjer og gennem understøttelse af erfaringsudveksling, vidensdeling og kompetenceudvikling. Udbudsportalen har en målgruppe, der tæller hele den offentlige sektor såvel som private virksomheder. Udbudsportalen udvikler løbende online-værktøjer, primært med et generelt fokus på udbud. Nogle værktøjer udvikles i samarbejde med andre aktører. Hjemmesiden fungerer endvidere som en ”elektronisk markedsplads” der tilbyder en samlet indgang til udbudsverden. Værktøjskassen indeholder således produkter fra andre aktører også. Du finder værktøjskassen her. Der bliver løbende publiceret indlæg på Udbudsportalen. Særligt skal ”Månedens kendelse”, som har fast plads på forsiden og forfattes af vores samarbejdspartnere, fremhæves. Udbudsportalen driver et fast udbudsnetværk af ordregivere, der mødes to gange om året i et internat. Du kan finde information om Udbudsnetværket her. Udbudsportalen kan kontaktes skriftligt såvel som telefonisk, men har ikke en hotline som sådan og yder ikke egentlig juridisk rådgivning. Der er fokus på praktikken. Generel information om Udbudsportalen finder du her.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er myndighed på udbudsområdet og står i spidsen af en lang række analyser af offentlig-privat samarbejde og juridiske vejledninger. Særligt skal nævnes ”Vejledning i udbudsreglerne”, der almindeligvis opfattes som hovedvejledningen på området. Du finder vejledningen i udbudsreglerne her eller via ”Ret og regler” her på siden.

Du kommer til selve udbudssektionen på styrelsens hjemmeside via linket her

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har endvidere ansvaret for Udbud.dk – den nationale annonceringsplatform og ”Bedre udbud” – et kampagnesite med fokus på at reducere transaktionsomkostninger i udbud.

Information om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opgaver på udbudsområdet finder du her

• SKI – Staten og Kommunernes Indkøbsservice – ejes af staten og KL. SKI har til formål at samle indkøb på tværs af det offentlige både så udbudspligten bliver afløftet i fællesskab og der opnås stordriftsfordele. SKI udbyder og drifter forskellige typer af rammeaftaler som kommunerne henholdsvis staten kan anvende. Du kan se alle de aftaler, der er indgået her. SKI har endvidere stået i spidsen for et større arbejde med at indsamle, strukturere og analysere indkøbsdata for en lang række af landets kommuner. Du kan læse om arbejdet og resultaterne her.

Generel information om SKI finder du her

• RFI – Regionernes Fælles Indkøb – er et samarbejde mellem regionerne, som understøtter deres fælles indkøb. RFI er en form for regional pendant til SKI. Du kan se kommende såvel som tidligere udbud her

RFI anvender en procesmodel med vægt på dialog i deres indkøb og til inspiration kan du finde en beskrivelse af modellen og dens faser her

Du kan læse mere om RFI her

• IKA – Foreningen af offentlige indkøbere – blev dannet i 1985 med det formål dels at skabe et større fokus på den offentlige indkøbsfunktion, dels at etablere et fagligt fællesskab for de offentlige indkøbere. IKA’s mission er at professionalisere og sætte kurs for offentligt indkøb, herunder at være det foretrukne sted for kompetenceudvikling. Du kan læse mere om IKA her. IKA tilbyder kurser, webinarer, mentorordning og deltagelse i netværk/tænketanke. Du kan læse om de forskellige tiltag i forhold til vidensdeling her. På IKA’s hjemmeside kan du også finde kommenterede kendelser og skabeloner til brug for udbud af varer og tjenesteydelser samt numre på de hotlines IKA driver i samarbejde med nogle advokathuse. Du finder IKA’s udbudsværktøjer her. En del af IKA’s ydelser er forbeholdt medlemmer.

• Rådgivningsenheden Statens Indkøb er en selvstændig enhed oprettet i et samarbejde mellem Økonomistyrelsen (ansvarlig for det statslige indkøbsprogram) og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Rådgivningsenheden har til opgave at understøtte tværgående vidensopbygning og yde konkret rådgivning til statslige institutioner. Du kan læse mere om Rådgivningsenheden her.

Rådgivningsenheden varetager rådgivningsopgaver og kurser, faciliterer forskellige netværk og mentorordninger og har endvidere en hotline. Du kan også finde værktøjer på rådgivningsenhedens hjemmeside, fx skabeloner, som frit kan anvendes – hvis man er ansat i staten. Du finder skabelonerne her

Interesse-/erhvervsorganisationerne og fagforbund om indkøb og udbud

På interesse- og erhvervsorganisationernes hjemmesider finder du primært strategier, retningslinjer, anbefalinger eller andre politiske tilkendegivelser på udbudsområdet. Men der er også værktøjer og egentlige vejledninger imellem, som kan bidrage eller inspirere til arbejdet med udbud og tilbud. I nogle tilfælde vil det dog være forbeholdt medlemmer.

Du finder de forskellige organisationers udbudssektionen via de links, der er indsat nedenfor.

KL

Danske regioner

Dansk Bygherreforening

Dansk Erhverv

DI

DI Rådgiverne

3F

HK

FOA

Advokatsamfundet om indkøb og udbud
Flere advokathuse tilbyder gratis gå-hjem-møder eller lignende og det er heller ikke unormalt at man kan få lov til at stille kortere spørgsmål via en hotline uden beregning. En par af advokathusene har endvidere udviklet nogle værktøjer og/eller vejledninger på udbudsområdet, der i vidt omgang ligger til fri afbenyttelse.

Horten Advokatpartnerselskab tilbyder virtuelle online kurser og netværksmøder og har en døgnåben hotline. Selskabet har endvidere udviklet en række digitale værktøjer, bl.a. en udbudsplatform (udbuddet.dk) og nogle værktøjer/vejledninger til download, fx Ratiomodellen til tilbudsevaluering. Diverse informationer og materialer på udbudsområdet er samlet her

Advokatfirmaet Poul Schmith servicerer et elektronisk udbudssystem (Digitale Udbud) og en række andre digitale værktøjer, som du finder her. Information om ”Forum for Kontrakter og Udbud” som er et gratis netværk for offentlige indkøbere finder du her. En generel indgang til udbudsområdet får du her.

Hjulmandkaptain faciliterer et udbudsnetværk for ordregivere og tilbudsgivere og udgiver løbende webseminarer og podcast. Udbudsområdet er samlet her.

Bech Bruun har lanceret et elektronisk udbudssystem (Udbudssystemet.dk) som du finder her

DLAPiper inviterer jævnligt til seminarer og lignende på udbudsområdet. Du kan følge med her

Nørgaard Piening Advokater afholder løbende kurser på udbudsområdet. Du kan følge med her

Publicure Advokatfirma har en hotline som du kan finde kontaktdata på her

For en god ordens skyld skal det nævnes at der ligeledes er en række aktører der beskæftiger sig med indkøb eller udbud fra en specifik vinkel, fx bæredygtighed eller innovation. Det gælder eksempelvis Sekretariatet for Grønne Indkøb, der betjener to initiativer under Miljø- og Fødevareministeriet: Forum for Bæredygtige Indkøb og Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb. Eller Gate 21, som er et partnerskab, der beskæftiger sig med offentlig-privat innovation.

En gennemgang af disse aktører og initiativer må følge på et andet tidspunkt.