KL’s nyhedsbrev “Råderum”

Hver måned udgiver KL’s Omstillings- og Udviklingsenhed nyhedsbrevet ’Råderum’, der har mere end 1200 faste abonnenter. Nyhedsbrevet formidler viden om metoder, indsatser og greb der kan bidrage til at skabe økonomisk råderum i kommunerne.

I den nyeste udgave af nyhedsbrevet ’Råderum’ kan du blive klogere på den nye fælleskommunale indkøbsstrategi for 2020-2024, samt hvordan indkøb kan være et greb til at skabe økonomisk råderum og høste kvalitative gevinster.

Nyhedsbrevets fire artikler stiller skarpt på indkøbsstrategiens formål og indhold samt hver af strategiens tre temaer: 1) Bæredygtigt indkøb, 2) Indkøb i kerneforretningen og 3) Professionalisering af indkøb. For hvert tema præsenteres konkrete greb, der kan skabe økonomisk råderum, cases på kommuner med positive erfaringer og gode råd til, hvordan man kan styrke indkøbspraksis ift. det konkrete tema.

Nyhedsbrevet indeholder derudover et nyt podcastafsnit, hvor KL interviewer Signe Lynggaard Madsen, adm. direktør i SKI, om hvordan kommunerne kan fremme bæredygtigt indkøb. 

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her.