Gode råd til FM-arbejdet

Der er store potentialer forbundet med at arbejde systematisk og målrettet med Facility Management. Potentialet er både kvantitativt i form af effektiviseringer og kvalitativt i form af øget kvalitet. Erfaringsmæssigt har et systematisk og målrettet arbejde med området i kommunerne resulteret i bedre og mere passende rammer omkring velfærden, og har samtidig frigjort ressourcer til lokalpolitiske prioriteringer.

Konkret er der bl.a. kommunale erfaringer med indhentning af besparelser ved at professionalisere afgrænsede håndværkerydelser, rengøring og/eller arealpleje, reducere ejendomsmassen og energiforbruget og foretage organisatoriske forandringer.

Kommunerne har dog forskellige forudsætninger for at arbejde med Facility Management og derfor er der også mange forskellige veje til at opnå potentialerne.

Helt overordnet er der fem anbefalinger til arbejdet med Facility Management:

1. Skab en bevidst opgavefordeling for opgaver og budgetter  
2. Sæt mål for FM-opgaver i form af en strategi
3. Skab overblik over data
4. Tænk borgere og fagprofessionelle ind
5. Hav tålmodighed – det betaler sig

KL giver i en pjece en række råd i forhold til fremtidssikring af den kommunale bygningsmasse. Du finder pjecen nedenfor.

Du kan også blive klogere på potentialerne ved at læse EY’s inspirationskatalog fra 2017, som ligeledes findes nedenfor.

Endelig kan du læse mere om erfaringer og få videre inspiration til arbejdet med Facility Management her

Læs mere her:

Kommunale-bygninger – rammerne for fremtidens velfærd

Facility management – inspirationskatalog