Den fælleskommunale indkøbsstrategi 2020-2024

KL’s bestyrelse vedtog ved udgangen af februar 2020 en fælleskommunal indkøbsstrategi, der lægger vægt på, at indkøb bør optage hele den kommunale organisation, da professionelle indkøb er en vej til at sikre mest mulig velfærd for pengene og løfte kommunernes bæredygtige ambitioner.

Strategien sætter fokus på tre temaer:

  • Bæredygtigt indkøb
  • Indkøb er en del af kerneforretningen
  • Professionalisering af indkøb.

Strategien rummer 20 målsætninger for det fremadrettede arbejde med indkøb på tværs af hele den kommunale organisation. Strategien er målrettet alle ledere og medarbejdere i en kommune, da langt størstedelen af de kommunale indkøb foretages decentralt.

Læs mere om indkøbsstrategien og de tre temaer her

Indkøbsstrategien kan downloades nedenfor:

Indkøb med mening fælleskommunal indkøbsstrategi 2020-2024